Nyt ældreråd er på plads

Ældrerådet i Roskilde Kommune er på plads, og ved det første møde har rådet nu hilst på hinanden og fået fordelt posterne mellem sig.

Ældrerådet har nu konstitueret sig. På rådets første møde på Rådhuset, fredag 8. december, fik rådet lejlighed til at hilse på hinanden, og de seks nye medlemmer i det 13 mand store råd. Herefter gik de i gang med de mere alvorlige sager, som fordeling af poster.
Marie Jørgensen blev valgt som formand. Næstformand blev Fleming Friis Larsen. Som kasserer blev Erik Strand udpeget. Alle tre blev valgt enstemmigt og kommer til at udgøre forretningsudvalget.
Fem medlemmer, Erling Balle Kristensen, Dorthe Friis, Erik Strand, Frank Binderup og Ann Marie Cordua, er valgt til redaktionsgruppen til bladet 60Plus, som udkommer fem gange årligt. Dorthe Friis, Erik Strand, og Ann Marie Cordua er gengangere og kender således det redaktionelle arbejde fra forrige periode.
Formand, Marie Jørgensen, blev også valgt til repræsentant ved Regionsældrerådet, mens Marianne Lund blev suppleant til den post. Samtidig blev det besluttet, at Ældrerådet retter henvendelse til plejecenterlederne, om at Ældrerådet fortsat gerne vil være med i plejecentrenes bruger- og pårørenderåd.
I alt ti punkter var på dagsordenen, og mødet blev afsluttet, da valgansvarlig for Ældrerådsvalget, Jens Lykke Hansen, forklarede rådets vedtægter og rolle, hvorefter mødet blev hævet.

Publiceret 20 December 2017 00:00

SENESTE TV