6 af 12 millioner fundet på skoleområdet:

Opfordrer nyt byråd til at finde 6 millioner næste år

Skarp debat, da effektiviseringer for 6 millioner blev sendt i høring på valgperiodens sidste byrådsmøde

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

“Det nye byråd opfordres til at tage det manglende provenu op i forhandlingerne om budget 2019-22.”
Den formulering vedtog byrådet på sit sidste møde i denne valgperiode onsdag aften. Det kom i halen af en beslutning om at sende effektiviseringer på skoleområdet for 6 millioner kroner i høring.
Opgaven lød ellers, som tidligere omtalt, på 12,3 millioner. Men det afgående byråd besluttede “kun” effektiviseringer for det halve beløb, og samtidig opfordrede man det nye byråd, der begynder sit arbejde 1. januar, til at finde resten til budgetforhandlingerne næste år.
Med beslutningen gik man væk fra tidligere overvejelser om klasse-sammenlægninger, men vedtog at sende en række andre effektiviseringer i høring. Blandt andet at ASF-tilbuddene samles på Balsmoseskolen, og at Pusterummet nedlægges.
Der var bred enighed om de effektiviseringer man var nået frem til. Men formuleringen om at sende en opgave videre til det nye byråd delte vandene.

"Kryptisk"

Peter Hansen (SF) var stærkt imod:
“Skoleudvalget har gjort et fint stykke arbejde. Så kommer der et forslag, som er fuldstændig overflødigt. Dette byråd skal vedgå sig arv og gæld. Det er da kryptisk at pålægge et nyt byråd hvad det skal til budgetforhandlingerne. Så oversætter jeg det til: Det er et signal om, at pengene skal findes indenfor skoleområdet. Det kan vi slet ikke være med til.”
Det blev bakket op af Rikke Simonsen (Rad.), og Dansk Folkeparti viste sig at være splittet, da også Flemming Schandorff bakkede op, modsat partifællen Peter Hemmingsen.
Men Ib Sørensen (Soc.) afviste kritikken.
“Det er et signal om at vi tager budgetlægningen alvorligt. Vi har en fælles politisk forståelse for hvad vi har aftalt. Vi skal bruge det mellem politikere, det er en politisk beslutning om hvad vi skal gøre.”
Carina Buurskov (V) afviste, at formuleringen skal læses som en bunden opgave til et nyt byråd om at finde pengene på netop skoleområdet: “Alle områder skal jo i spil hver gang vi skal til budgetforhandlinger.”
Niels Lindhardt (Kons.) mente at debatten var unødvendig:
“Det vi vedtager her, har ingen som helst reel betydning. Vi kunne lige så godt sige, at vi tager fat på andre områder.”
Enige blev de ikke, og med SF, R og Flemming Schandorff imod blev indstillingen vedtaget med den omstridte formulering. SF ønskede en mindretals-udtalelse påført.

Publiceret 20 December 2017 21:48

SENESTE TV