Flere penge til anlæg i Egedal Kommune

En bedre anlægsramme for det kommende år vakte glæde i byrådet. Men der var også kritiske røster

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Det var gode, tørre tal, der blev fremlagt på årets sidste byrådsmøde.
“Bruttoanlægsudgifterne mindskes med 11 millioner kroner til 106 millioner kroner, og er derved 6 millioner kroner over anlægsrammen”, stod der sort på hvidt.
Med andre ord flere penge til rådighed til anlægsopgaver i Egedal i 2018 end forventet. Og det gav da også en række positive reaktioner.
“Det glæder mig. Vi har jo sagt flere gange i budgetbehandlingen, at det ikke ser så sort ud i Egedal”, sagde Flemming Schandorff (DF).
Men der var dog også kritiske røster. For Niels Lindhardt (Kons.) mente, at et mindreforbrug på anlæg ikke nødvendigvis er godt.
“Det viser jo, at de planlagte anlægsaktiviteter ikke er gennemført inden for tiden. Det er problematisk, hvis vi på anlæg ikke fuldfører det vi har planlagt.”
Peter Hemmingsen (DF) var enig:
“Pengene til anlæg skal helst bruges samme år. Der er ting der er udsat nu, som slet ikke er påbegyndt.”
Borgmester Karsten Søndergaard (V) bemærkede, at han ikke er uenig i det der blev fremhævet: “Men det er trods alt bedre end det modsatte. Hvis vi havde haft merudgifter, havde det været mere skidt.”

Publiceret 29 December 2017 00:00

SENESTE TV