Mens de venter i Jyllinge:

Lovændring er et stort fremskridt

Erfaringerne med kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark har sat sit tydelige fingeraftryk på en ændring af kystbeskyttelsesloven, vurderer borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen

Borgmesteren i Roskilde Kommune, Joy Mogensen (A), presser forsat på for, at Kystdirektoratet giver en endelig tilladelse til projektet i Jyllinge Nordmark før lovændringen.
”Roskilde, Egedal og Frederikssund Kommuner har kæmpet mod både vand og bureaukrati, når vi har skullet navigere 10 forskellige sagsforløb, for at sikre vores borgere mod oversvømmelser. Det handler om en jungle af forskellige love med forskellige høringsmuligheder og forskellige klagemuligheder”, siger borgmester Joy Mogensen, og forsætter;
”Målet er at få kystbeskyttelsen etableret hurtigst muligt, fordi borgerne selvfølgelig ønsker at leve i tryghed. Derfor har vi afviklet mange af forløbene på samme tid, men hvis noget så går galt ét sted, så skal de andre procedurer også gå om. Det har været ekstremt frustrerende for borgerne i Nordmarken og alle os andre, der ønsker, at de ikke skal opleve én til stormflod uden at være beskyttede”, siger borgmesteren i en pressemeddelelse fra Roskilde Kommune.

Tilladelse meget snart

Roskilde Kommunes forslag til ændringer af loven var flest mulige afgørelser skal træffes i kommunerne, der skal være færre høringer og procedurer, der skal være én klagemulighed over retlige spørgsmål samt at den endelige tilladelse efter kystbeskyttelsesloven skal erstatte og omfatte dispensationer og tilladelser fra al anden lovgivning.
Disse forslag er langt hen ad vejen blevet indarbejdet i det nye lovforslag. Dermed får mange kommuner bedre muligheder for at forebygge oversvømmelser i takt med, at klimaændringerne får havene til at stige.
Det ser ikke ud til, at borgerne i Jyllinge Nordmark når at få glæde af lovændringerne. Kystdirektoratet har nemlig oplyst, at de forventer at meddele den længe ventede tilladelse meget snart.
”I Jyllinge Nordmark er vi nu så langt, at vi håber på at kunne udvælge en entreprenør og gå i gang med arbejdet til sommer. Hvis det sker, vil forløbet have taget fire et halvt år siden Bodil ramte i december 2013. Under den nuværende lovgivning er det meget hurtigt, men det er altså helt uacceptabel lang tid set med borgernes øjne. De har flere gange oplevet varsler om forhøjet vandstand og dermed angsten for, at deres hjem bliver ødelagt af oversvømmelser”, siger Joy Mogensen.

Publiceret 11 January 2018 07:00

SENESTE TV