Ledøje-Smørum Fodbold er på banen med et projekt, der skal sikre byen en ny kunstgræsbane ved siden af den eksisterende kunstgræsbane. Modelfoto

Ledøje-Smørum Fodbold er på banen med et projekt, der skal sikre byen en ny kunstgræsbane ved siden af den eksisterende kunstgræsbane. Modelfoto

Ledøje-Smørum drømmer om endnu en kunstgræsbane:

Klar med millioner

Fodboldklubben Ledøje-Smørum har henvendt sig til Egedal Kommune med et projekt, der skal sikre endnu en kunstgræsbane i byen. Klubben er selv parat til at finansiere banen med tre mio. kr., men udvalgsformand Ib Sørensen melder om et presset budget

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

Der ligger allerede en kunstgræsbane i Ledøje-Smørum, men står det til byens fodboldklub (LSF, red), så bliver der til næste år etableret endnu en kunstgræsbane ved idrætsanlægget.

“Ser vi på sommer-sæsonen, så har vi fantastiske forhold med gode baner og andre fysiske forhold omkring fodbolden. Helt anderledes ser det ud, når det bliver mørkt. Vi må bare konstatere, at 120 børn og voksne pr. time på den eksisterende kunstbane ikke er optimalt,” lyder det fra klubben i et skriv til kommunen.

Klubben er så opsat på projektet, at man har rettet henvendelse til Egedal Kommune - endda med tilsagn om en medfinansiering på tre mio. kr. fra en privat investor.

Privat investor er klar

“Hvis investeringen sker gennem kommunen, kan momsen løftes, og derudover har vi fået tilsagn om et nyt lysanlæg, der oprindelig er bevilget i 2018 til den eksisterende kunstbane. Overordnet medfører dette et restfinansieringsbehov i størrelsesorden cirka tre mio. kr., som bliver finansieret af en privat investor,” lyder det fra klubben.

Hele kunstgræs-projektet i Smørum ventes at koste 4,8 mio. kr., så den resterende del skal Egedal Kommune finde, og det kan godt blive en udfordring, mener planudvalgsformand og 1. viceborgmester Ib Sørensen (A).

“Det bliver svært at finde udvidelses-midler i det kommende “budget 2019”, fordi vi allerede er presset hele vejen rundt. Umiddelbart har jeg vanskeligt ved at se, hvor vi skal finde pengene henne til den fremtidige drift og vedligeholdelse,” siger Ib Sørensen, der mener, at banen skal være for alle.

“En ny kunstgræsbane vil være ejet og drevet af Egedal Kommune, og dermed vil alle fodboldklubber på lige fod kunne søge om anvendelse af banen. Det betyder, at der ikke er nogen kommunal forpligtigelse i forhold til Ledøje Smørum Fodbold i relation til donationen,” siger Ib Sørensen, som dog ikke helt vil lukke døren for endnu en kunstgræsbane i Smørum.

Skal se på udgifter

“Klubben kommer med et ambitiøst projekt, og vi vil naturligvis fortsætte dialogen,” siger Ib Sørensen.

Kunstgræsbanen bliver mandag et punkt hos Kultur- og Erhvervsudvalget og Planudvalget i Egedal Kommune.

Inden møderne i de to udvalg har administrationen dog gjort det klart, at der er behov for at undersøge nærmere, hvilke øvrige udgifter der er forbundet med kunstgræsbanen.

“Et komplet anlæg kræver nye fodboldmål, indhegning og et lysanlæg for fuldt ud at kunne skabe de rette rammer for fodboldbanens brugere.Endvidere skal der afsættes ressourcer til miljø- og geotekniske undersøgelser, anlægsteknisk og mindre juridisk rådgivning mv. Der påtænkes derfor en fortsat dialog med klubben for at afdække alle udgifter og sikre, at klubben vil være i stand til at rejse den nødvendige samlede anlægssum,” skriver administrationen, der forventer at kunne fremlægge et samlet budget, hvor økonomi for samtlige leverancer og ydelser er indeholdt før opstart af forhandlingerne for budget 2019-2022.

“Sideløbende med fastlæggelse af endelig anlægsbudget og udarbejdelse af skitseforslag vil administrationen afdække rammerne for fremtidig brug og drift af en eventuel ny kunstgræsbane samt beregning af årlige ekstra driftsudgifter,” skriver administrationen.

Publiceret 11 May 2018 00:00

SENESTE TV