2,4 mio. kr., der ikke anvendes på de vedtagne demenstiltag i 2018, anvendes på pilotprojekt med sygeplejersker i alle 3 hjemmeplejegrupper. Modelfoto

2,4 mio. kr., der ikke anvendes på de vedtagne demenstiltag i 2018, anvendes på pilotprojekt med sygeplejersker i alle 3 hjemmeplejegrupper. Modelfoto

Egedal bruger pulje-millioner på tre nye sygeplejersker

Social- og Sundhedsudvalget i Egedal har besluttet at bruge 2,4 mio. kr. på et pilotprojekt, hvor der ansættes sygeplejersker i alle 3 hjemmeplejegrupper til udgangen af 2019

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

Der er millioner på vej til hjemmeplejegrupperne i Egedal Kommune.

Det står klart efter det seneste møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Her blev det besluttet at bruge 2,4 mio. kr. på et pilotprojekt, hvor der ansættes sygeplejersker i alle tre hjemmeplejegrupper til udgangen af 2019.

“Det er et tiltag, som vi har store forventninger til, og som vi glæder os til at følge. Jeg er overbevist om, at de nye sygeplejersker vil være med til at løfte vores i forvejen stærke team. Det er formålet, at nærværet af en sygeplejerske i hverdagen i hjemmeplejegrupperne vil styrke fagligheden i en tid hvor opgaverne bliver mere og mere komplekse,” siger Vicky Holst Rasmussen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Midlerne kommer oprindeligt fra Folketinget, der med finansloven for 2018 og fremadrettet har afsat 500 mio. kr. til en styrkelse af indsatsen på ældreområdet.

For Egedal Kommunes vedkommende svarer det til 3,252 mio. kr. Midlerne er øremærket til ”et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre”.

Lang rekruttering

Byrådet besluttede i april 2018, at de 3,252 mio. kr. skulle anvendes til at styrke indsatsen bredt i forhold til borgere med demenssygdomme både på plejecentre og blandt borgere ude i kommunen.

Administrationen må nu erkende, at det vil tage længere tid at rekruttere til og igangsætte denne indsats på demensområdet end i første omgang forventet, hvilket betyder, at cirka 3/4 af midlerne i 2018, svarende til cirka 2,4 mio. kr., ikke kan nå at blive anvendt til dette formål i 2018. Derfor bruges de ubrugte midler i stedet på hjemmeplejegrupperne.

“Man kan sige, at vi flytter pengene videre, men de er stadig i det samme område, hvor de kommer til at gøre stor gavn,” siger Vicky Holst Rasmussen.

Publiceret 17 May 2018 00:00

SENESTE TV