Fra august tilbyder Ung Egedal et treårigt STU-forløb på Hindbærvangen i Smørum, der er skræddersyet til deres behov.

Fra august tilbyder Ung Egedal et treårigt STU-forløb på Hindbærvangen i Smørum, der er skræddersyet til deres behov.

Egedal åbner uddannelse for unge med autisme

Fra august tilbyder Ung Egedal tre-årigt STU-forløb i Smørum

Hidtil har Egedal Kommunes unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) skullet rejse uden for kommunegrænsen for at få en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Men fra august tilbyder Ung Egedal et treårigt STU-forløb på Hindbærvangen i Smørum, der er skræddersyet til deres behov.

Unge med ASF har ligesom deres jævnaldrende masser af styrker og kompetencer. Men det kræver en særlig indsats og trygge rammer at hjælpe dem med at udnytte deres potentialer og få den enkelte til at folde sig ud.

“I det kaos af uro og nederlag, der er typisk i et liv med ASF, ønsker vi at bygge videre på den enkeltes interesser og kompetencer ved at skabe ro, vej og orden,” siger leder af Ung Egedal og SSP Thomas N. Feldborg Bruun i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

Vil bruge lokalområdet

Ung Egedal har stor erfaring i at samarbejde med unge med ASF. Her tror man på, at trivsel, medbestemmelse og engagerede voksne i samspil med en struktureret og rolig hverdag er vejen frem. De unge vil gradvist også komme til at bruge lokalområdet til sociale oplevelser og individuel træning. Der vil blandt andet være udflugter og virksomhedspraktik, og de unge vil komme til at øve sig i at færdes på egen hånd og bruge offentlige transportmidler.

“Vi gør meget for at tilrettelægge tilbuddet specifikt til det enkelte unge menneske, og vi bestræber os på at gøre det lokalt. Men hvis det viser sig ikke at kunne lade sige gøre her, så finder vi et tilbud til den unge et andet sted,” siger formand for social- og sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen i pressemeddelelsen.

I tråd med lovgivningen skræddersyr Ung Egedal sit tilbud, så det både kan styrke og udvikle den enkeltes personlige, sociale og faglige kompetencer.

“For at hjælpe denne gruppe af unge godt på vej til en eventuel videre uddannelse eller et job, skal vi først og fremmest klæde dem på til at kunne fungere så selvstændigt og aktivt i deres liv som muligt,” siger formand for skoleudvalget Betina Hilligsøe.jesl

Publiceret 18 May 2018 07:00

SENESTE TV