Trafikken i Ganløse er stadig håbløs. En rapport peger på forskellige løsningsmuligheder.

Trafikken i Ganløse er stadig håbløs. En rapport peger på forskellige løsningsmuligheder.

Flere veje ud af trafikkaos i Ganløse

En rapport fra Viatrafik angiver tre forskellige løsningsforslag. Vi overvejer alle muligheder, siger udvalgsformand

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Hvis trafikken gennem Ganløse skal forbedres, er der flere veje kommunen kan gå. Eller køre, om man vil.

En rapport fra Viatrafik, som Egedal Kommune har bestilt, angiver tre forskellige løsningsforslag på kaos. Rapporten har været fremlagt til et møde mellem Egedal Kommune, skolebestyrelsen for Distriktsskole Ganløse og Ganløse Bylaug, og er i disse dage genstand for en større debat på en lokal Facebook-gruppe.

Som tidligere omtalt i Lokalavisen er trafikken især slem i myldretiderne om morgenen og eftermiddagen, og fra politisk side er der lovet handling. Midt i valgkampen i november sidste år varslede Niels Lindhardt (Kons.) og Ulrik John Nielsen (V), der begge bor i Ganløse, at trafikken nu skulle forbedres.

Problemet er der stadig, men ifølge Viatrafik er der altså nu en række muligheder på hånden.

Fordele og ulemper

Det ene forslag indeholder blandt andet krydsningspunkter ved Østergade og Kirkestien, samt cykelsti langs den vestlige side af Bygaden.

Det andet er blandt andet med et krydsningspunkt ved Kirkestien og opgradering af stinettet, det tredje forslag har et signalanlæg i krydset Bygaden/Vestergade og delte stier på Vestergade med som nogle af tiltagene. Viatrafik oplister i rapporten en lang række fordele og ulemper ved alle tre forslag. I den samlede vurdering anbefales løsningsforslag 1 eller 2.

Begge forbedrer efter Viatrafiks mening trafiksikkerheden og trygheden langs skolevejene.

Hele rapporten kan læses i sin fulde ordlyd som pdf-fil på avisens hjemmeside, egedal.lokalavisen.dk.

Fra kommunens side ønsker man endnu ikke at lægge sig fast på et af de tre forslag:

“De tre forslag blev alle fremlagt på mødet, og der kom mange reaktioner og nye forslag fra forskellige sider”, siger Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

“Alle de inputs der kom frem, tager vi med i den videre proces. Vi overvejer alle muligheder.”

Bo Vesth peger samtidig på, at forældres aflevering af skolebørn i bil er en del af problemet.

Han vil ikke sætte nogen tidsplan på hvornår Ganløse-borgerne kan regne med forbedret trafik. Men han gætter på, at man tidligst i 2019 vil se konkrete initiativer blive sat i værk.

Publiceret 23 May 2018 06:00

SENESTE TV