Skolerne i Egedal (her ses Toftehøjskolen) har brug for nye inspirerende læringsfællesskaber, som i højere grad styrker elevernes læring, trivsel og udvikling. I dag er skolerne imidlertid fordelt på mange kvadratmeter, som ikke er tidssvarende indrettet.

Skolerne i Egedal (her ses Toftehøjskolen) har brug for nye inspirerende læringsfællesskaber, som i højere grad styrker elevernes læring, trivsel og udvikling. I dag er skolerne imidlertid fordelt på mange kvadratmeter, som ikke er tidssvarende indrettet.

Klar til opgør med gamle skoler i Egedal Kommune

Skolerne i Egedal er nedslidte og utidssvarende. Det skal indenfor et årti ændres

Bedre skoler på færre kvadratmeter.

Sådan lyder den den fremadrettede strategi på skoleområdet i Egedal Kommune, og processen frem mod dét, bliver skudt i gang ved en stor workshop på mandag den 28. maj.

Her skal skole- og klubbestyrelser, elever, politikere og medarbejdere arbejde med scenarier for, hvordan skolernes mange nedslidte kvadratmeter over de næste 10 år kan indrettes med nye fleksible læringsfællesskaber på færre kvadratmeter.

Det skriver Egedal kommune i en pressemeddelelse.

Skolerne i Egedal har brug for nye inspirerende læringsfællesskaber, som i højere grad styrker elevernes læring, trivsel og udvikling. I dag er skolerne imidlertid fordelt på mange kvadratmeter, som ikke er tidssvarende indrettet, og som har et stort vedligeholdelsesefterslæb.

“Vores børn, lærere og pædagoger har brug for nye inspirerende læringsfællesskaber, men som kommune har vi ikke råd til at gennemrenovere alle de nuværende skolebygninger fra A til Z. Det vi har mulighed for, er at indrette færre kvadratmeter end dem vi har i dag på en langt bedre og mere fleksibel måde. Det er baggrunden for, at vi nu inviterer forældre, elever, politikere og medarbejdere til en workshop om, hvordan vi kan indrette fremtidens skole,” siger borgmester Karsten Søndergaard.

Finde nye løsningsforslag sammen

På workshoppen vil konsulentvirksomheden Brøndum & Fliess involvere udvalgte politikere, skole- og klubbestyrelser, lærere, elever, pædagoger og medarbejdere i en arbejdsproces, der tager udgangspunkt i forskellige scenarier for, hvordan vi på færre kvadratmeter kan skabe bedre skoler.

“Jeg ser meget frem til workshoppen, hvor jeg håber, vi i fællesskab kan tænke os ud af de vante og slidte skolerammer med mange store gangarealer og kedelige græsplæner. Det handler hverken om at lukke landsbyskoler eller at have flest mulige elever i klasserne. Det handler om at finde nye løsningsforslag til, hvordan vi på færre kvadratmeter kan indrette bedre skoler med inspirerende læringsmiljøer, der understøtter det vi gerne vil, nemlig trivsel, læring og fællesskaber,” siger formand for Skoleudvalget, Betina Hilligsøe.

Skolerne er en del af ejendomsstrategien

Skoleprojektet er en del af Egedal Kommunes nye ejendomsstrategi, der blev vedtaget af Byrådet i november 2017.

Ejendomsstrategien bygger på fem grundlæggende principper, som bl.a. tager udgangspunkt i, at kommunens bygninger kun skal have de nødvendige kvadratmeter, være bæredygtige og have fleksible rammer, så lokalerne f.eks. kan bruges af flere brugergrupper på forskellige tider af dagen.

“Vores vision er, at kommunens ejendomme skal danne en fleksibel, multifunktionel og bæredygtig ramme om vores kerneopgaver. Derfor er opgaven også at finde løsninger, så skolebygningerne i fremtiden kan bruges mere fleksibelt i mange timer hver dag - også uden for skoletid - af eksempelvis foreninger, spejdere, aftenskoler m.fl. Det giver gode og kreative rum til alle at udfolde sig på, og samtidig bliver driften af vores bygninger så økonomisk og effektiv som mulig,” siger formand for Planudvalget, Ib Sørensen.

Workshoppen finder sted mandag den 28. maj klokken 17.00 til 20.00 på Egedal Rådhus.

Publiceret 23 May 2018 00:00

SENESTE TV