Foreløbig har NCC anslået en samlet udgift på 1,8 millioner til renoverings-projektet af Jørlunde Å.

Foreløbig har NCC anslået en samlet udgift på 1,8 millioner til renoverings-projektet af Jørlunde Å.

Renovering af Jørlunde Å er med i budget-forhandlinger

Tilstanden af rørunderføringen af Jørlunde Å er så dårlig, at der er risiko for en sammenstyrtning. Nu skal en renovering tages med i de kommende budgetforhandlinger

Af
Kenneth Tanzer

Kenneth Tanzer

Den er gal med rørlægningen af Jørlunde Å under Hovedvej A6/Roskildevej.

Faktisk er tilstanden af rørunderføringen så kritisk, at forvaltningen i Egedal Kommune melder om risiko for sammenstyrtning.

Men måske er hjælpen på vej, for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune har på sit seneste møde godkendt at tage en renovering af forholdene med i de kommende budgetforhandlinger.

Foreløbig har NCC anslået en samlet udgift på 1,8 millioner til renoverings-projektet. Der er dog kun tale om et prisoverslag og ikke et tilbud, så det præcise beløb kendes først efter gennemførelse af detailprojektering.

Jørlunde Å er et offentligt vandløb, der ligger som grænsevandløb mellem Frederikssund og Egedal Kommuner. Vandløbet er 3.641 meter langt og hovedsageligt åbent. På underføringen og lige op- og nedstrøms Hovedvej A6 er vandløbet rørlagt ca. 450 meter.

Rørlægningen er formodentligt anlagt i 1950"erne. Grundet flere henvendelser fra lodsejere og Søris A/S, har kommunerne i en årrække overvåget rørenes tilstand, og bandt andet haft NCC til at udføre en kameraundersøgelse af rørunderføringen.

Nødvendigt med nye rør

Undersøgelsen viste, at der optræder over 20 rørbrud på ledningsstrækningen. Kun under selve A6 er ledningen ok. De over 20 rørbrud medfører en risiko for, at røret falder sammen, hvilket vil resultere i oversvømmelse af de lavt liggende arealer øst for hovedvej A6.

NCC har oplyst, at rørets tilstand bevirker, at det er nødvendigt at lægge nye rør. NCC har anslået, at det rørlagte vandløb, undtagen strækningen direkte under A6, skal opgraves, og der skal anlægges nye rør på en strækning af cirka 120 meter. Cirka 200 meter af det rørlagt vandløb bør samtidig åbnes af hensyn til pris og miljømål.

Publiceret 24 May 2018 00:00

SENESTE TV