Henning Frederiksen og de andre beboere på Gartnervænget og Stenlillevej er glade for, at den tomme brand-ruin bliver afløst af nye lejligheder, men de er ikke tilfredse med kommunens godkendelse af bygge-projektet. Foto: KT

Henning Frederiksen og de andre beboere på Gartnervænget og Stenlillevej er glade for, at den tomme brand-ruin bliver afløst af nye lejligheder, men de er ikke tilfredse med kommunens godkendelse af bygge-projektet. Foto: KT

Naboerne til biografgrunden i Stenløse klager til statsforvaltningen: "Bolig-byggeriet er ulovligt"

Byggeriet opføres udenfor lokalplanens tilladte byggefelt, mener 13 naboer på Gartnervænget og Stenlillevej

Af
Kenneth Tanzer

STENLØSE Maskiner og arbejdsmænd knokler i sommervarmen på den gamle biograf-grund i Stenløse.

Det planlagte byggeri af tolv nye lejligheder er med andre ord i fuld gang - til stor glæde for bygherre Nørgaard Skødt Ejendomme ApS, Egedal Kommune og kommende beboere.

Men hos naboerne på Gartnervænget og Stenlillevej er glæden til at overse. De mener nemlig ikke, at byggeriet overholder rammerne i lokalplanen for området.

"Der bliver opført en fremskudt boligblok mod ejendommene på Gartnervænget. Den bliver bygget udenfor det byggefelt, som er udlagt i lokalplanen, og det kan vi som naboer ikke se gennem fingre med. Det er ulovligt, og derfor har vi nu klaget til statsforvaltningen," siger Henning Frederiksen, beboer på Gartnervænget og nabo til til biograf-grunden.

Han er én af de 13 familier på Gartnervænget og Stenlillevej, der i byggeriets høringsfase i marts sendte en fælles klage til Egedal Kommune.

Alt for højt

"Vi var til borgermøde for to år siden i forbindelse med godkendelsen af lokalplanen. Her gjorde vi tidligt opmærksom på, at vi gerne så byggeriet ende på to etager og ikke tre. Man valgte at fastholde et byggeri på tre etager i form af et randbyggeri langs Frederikssundsvej. Det måtte vi leve med, men vi kan ikke leve med den fremskudte blok med plads til tre lejligheder. For det første var det ikke en del af lokalplanen, hvilket byggefelterne også viser. For det andet er højden på boligblokken for høj i forhold til skellet, og for det tredje, så vil byggeriet have store altaner og vinduer ud mod Gartnervænget 17 og 19, som ligger mod syd. Det er heller ikke tilladt i lokalplanen i området mod øst. Byggeriet vil desuden medføre store indbliksgener fra lejlighederne og til de nærmeste ejendomme på Gartnervænget," siger Henning Frederiksen, som undrer sig over, at kommunen ignorerede beboernes klage og i stedet godkendte bygge-projektet få dage senere.

"Vi fik aldrig et svar fra kommunen på vores indsigelse. Vi fik bare en kopi af byggetilladelsen, og det skuffer os rigtig meget. Én ting er at kommunen vælger at blæse højt og flot på det ulovlige i lokalplanen, men noget andet er, at kun én ud af samtlige byrådsmedlemmer vælger at kontakte os. Vi føler os ført bag lyset, for ud over vores klage, så fremlagde vi også et alternativt forslag, hvor der i stedet for en fremskudt blok kunne bygges på biografens gamle p-plads. Det kunne også give bygherren mulighed for at opføre 16 boliger i stedet for 12, men vi fik aldrig en tilbagemelding på det forslag," siger Henning Frederiksen, der i øvrigt er tidligere byrådsmedlem i Stenløse Kommune og medlem af planudvalget.

Han mener ikke, at kommunen står tilbage med et byggeri, som der er lagt op til i "Lokalplan 35.

Et vinkel-byggeri

"Kommunen taler om en randbebyggelse ud mod Frederikssundsvejen, men det er det jo ikke længere. Det er nærmere et vinkel-byggeri," siger Henning Frederiksen.

Han håber nu på medhold i statsforvaltningen.

"Vi må se, hvad de siger. Det bliver svært at undgå den fremskudte blok, men hvis vi får medhold, så kan højden måske ændres fra tre til to etager," siger han.

Beboerne på Gartnervænget og Stenlillevej har i processen selv lavet deres eget bygge-forslag, hvor man tager den nuværende og gamle bio-parkeringsplads i brug.

Beboerne på Gartnervænget og Stenlillevej har i processen selv lavet deres eget bygge-forslag, hvor man tager den nuværende og gamle bio-parkeringsplads i brug.

Forslaget fra bygherre, som netop nu ser ud til at blive en realitet. Yderst til venstre ses den omtalte boligblok ned mod husene på Gartnervænget.

Forslaget fra bygherre, som netop nu ser ud til at blive en realitet. Yderst til venstre ses den omtalte boligblok ned mod husene på Gartnervænget.

Sådan ser facade-tegningen ud på det kommende byggeri. Det er boligblokken ned mod træerne yderst til højre, som beboerne ikke mener er i overensstemmelse med lokalplanen.

Sådan ser facade-tegningen ud på det kommende byggeri. Det er boligblokken ned mod træerne yderst til højre, som beboerne ikke mener er i overensstemmelse med lokalplanen.

Publiceret 10 July 2018 05:45

SENESTE TV