Egedal Kommune får tildelt 1.600.804 kr. til projektet, der officielt skal godkendes af Byrådet, og som forventes igangsat i efteråret 2018 og afsluttet sidst på året i 2019. Mostphoto

Egedal Kommune får tildelt 1.600.804 kr. til projektet, der officielt skal godkendes af Byrådet, og som forventes igangsat i efteråret 2018 og afsluttet sidst på året i 2019. Mostphoto Monkey Business Images

Nyt projekt skal hjælpe demensramte i Egedal

"Projekt Pusterum" skal sørge for fleksible aflastningstilbud til demensramte og pårørende i Egedal Kommune

EGEDAL Tildeling af midler fra Sundhedsstyrelsen skal give mulighed for at sætte ekstraordinært fokus på demensindsatsen i Egedal Kommune.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Indsatsen, som kommunen har søgt midler til, målrettes tre målgrupper på demensområdet: 1) Yngre med demens, 2) øvrige demensramte og deres pårørende samt 3) demensramte, der undlader at møde op til særlige tilbud i aktivitetscenter.

"Vi vil gerne skabe et forum for yngre med demens, hvor de kan mødes med ligesindede i et tilbud, der er målrettet den særlige situation, de selv og deres familie er i. Her vil de kunne få mulighed for at sætte fokus på de interesser og bekymringer, som særligt denne borgergruppe kan have, samt få indflydelse på valg af aktiviteter," siger projektleder Lina Jacobsen, der har været med til at ansøge Sundhedsstyrelsen om puljen, der skal komme demente og deres pårørende til gode.

"Dernæst kan vi se, at demensramte og deres pårørende savner et fleksibelt tilbud om aflastning i aftentimerne og i weekenden, så det bliver lettere for de pårørende at opretholde interesser og relationer. Det kan betyde alverden for en pårørende at få mulighed for f.eks. at komme afsted og være aktiv eller kunne sige ja til den familiefest, man så gerne vil med til," siger Lina Jacobsen.

Uoverskueligt

"Sidst men ikke mindst kan vi se, at flere afslår at komme til det tilbud i aktivitetscentret, som de har fået tilbudt, fordi det føles uoverskueligt. Derfor vil vi gerne afprøve en følgeordning målrettet særligt denne borgergruppe," slutter Lina Jacobsen.

Egedal Kommune får tildelt 1.600.804 kr. til projektet, der officielt skal godkendes af Byrådet, og som forventes igangsat i efteråret 2018 og afsluttet sidst på året i 2019.

Publiceret 15 July 2018 06:04

SENESTE TV