Egedal Kommune har valgt at indsætte sin egen båd 'Å Marie' til at løse opgaven med at skære grøde og sikre vandgennemstrømning i Værebro Å.

Egedal Kommune har valgt at indsætte sin egen båd 'Å Marie' til at løse opgaven med at skære grøde og sikre vandgennemstrømning i Værebro Å.

Firma opgiver Værebro Å efter bare ét år: Nu må Egedal Kommune selv stå for grødeskæring

Firmaet WP Værktøj/Vandpleje er blevet løst fra kontakten med at skære grøde i Værebro Å. Nu hænger kommunen på opgaven

Vedligeholdelsen af Værebro Å tager nu en ny og overraskende drejning.

Således meddeler Egedal Kommune, at det private firma WP Værktøj/Vandpleje har ønsket at blive løst fra kontrakten og opgaven med at skære grøde og sikre vandgennemstrømning i Værebro Å.

Udmeldingen kommer som lidt af en bombe, da firmaet tidligere på året vandt udbuddet af opgaven i Værebro Å, men efter årets første grødeskæring har entreprenøren opgivet arbejdet.

Ifølge Egedal Kommune ville det private firma skære vandplanterne ned med en anden type materiel end det, der hidtil har været benyttet til grødeskæring i åen, men det har flere steder vist sig for vanskeligt i det ujævne terræn langs åen.

"Entreprenøren har nok fejlvurderet opgaven med at skære grøde i Værebro Å og har selv ønsket at udtræde af kontrakten med Egedal Kommune. For at sikre, at vi overholder vandløbsregulativet og får gennemført de næste to grødeskæringer som planlagt, har vi valgt at indsætte vores egen båd 'Å Marie', der også tidligere løste opgaven med sine påmonterede klippere," siger centerchef for Teknik- og Miljøudvalget, Ingela Karlsson.

Op til politikerne

Efter sommerferien skal politikerne tage stilling til, hvordan opgaven med grødeskæringen fremadrettet skal løses i Værebro Å.

For nylig kunne Lokalavisen Egedal fortælle, at Egedal Kommune er på jagt efter løsningsforslag, der kan komme oversvømmelserne i Værebro Å til livs. Derfor har byrådet besluttet at nedsætte et såkaldt "paragraf 17 stk. 4 udvalg for Værebro Å".

Det nye udvalg, der har til formål at drøfte og finde løsninger på de hyppige problemstillinger, kommer til at bestå af fire byrådsmedlemmer, ligesom Værebro Ålaug, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og landbrugsorganisationerne kan indstille en repræsentant hver.

Publiceret 20 July 2018 10:41

SENESTE TV