Mindeord

Flemming Stig Rosenørn er gået bort

Af
Poul Andersen

formand for Røde Kors

Gundsø afdeling:

Dødsfald Det var en meget kedelig meddelelse vi modtog forleden morgen om, at Flemming ikke var mere efter et kort ophold på Hospice. Selvom at Flemming kun blev 68 år var meddelelsen desværre ikke overraskende, idet han i foråret blev ramt af en meget ondartet kræftsygdom, som desværre ikke lod sig effek- tivt behandle.

Flemming var født i det jyske og efter uddannelse til revisor fik han ansættelse på Bankernes EDB Central (BEC) i Roskilde, hvor han i mange år røgtede det betroede hverv, som BEC’s systemrevisor. Efter at han lod sig pensionere som 60 årig fandt han andre vigtige gøremål, hvilket førte frem til at han indmeldte sig i Røde Kors og efter kort tids medlemskab lod han sig indvælge i den lokale, Gundsø Afdelings bestyrelse, hvor vi lærte Flemming at kende som et meget grundigt og engageret menneske, som blandt andet tilførte os megen praktisk viden og udførelse om EDB m.v.

Desværre for Flemming mistede han sin kone – og deres to døtre deres mor – for 3 år siden efter mange års sygdom. Dette tab tog hårdt på Flemming, men betød samtidig, at han ofrede endnu mere tid på arbejdet i Røde Kors lokalt.

Han var således stærkt medvirkende til etablering af ”Ting & Sager” butikken i Jyllinge Centeret, hvor han lagde kolossalt meget arbejde, hvilket han også gjorde i den senere etablerede møbel afdeling. Genbrugstanken lå ham meget på sinde og det glædede ham meget, når der blev doneret spændende ting og møbler, som han så en stor udfordring i at få afsat til ”den rigtige pris” og dermed en god skilling i kassen for Røde Kors’s vigtige arbejde såvel lokalt som internationalt.

Flemming var også altid en af de mange frivillige som stod forrest, når der skulle udføres opgave med den årlige Landsindsamling eller når der var vigtige beredskabsopgaver ved storme og oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. Der er mange familier her, der kan nikke genkendende til et uanmeldt besøg af Flemming, for at høre om alt stod vel til.

Vi kommer til at savne en meget god frivillig, en stor arbejdsindsats, et bestyrelsesmedlem og en meget god ven.

På trods af dette savn samler vore tanker sig nu primært om Flemmings to døtre og hans nærmeste familie.

Ære være Flemmings minde.

Publiceret 07 August 2018 03:00

SENESTE TV