Trafikken gennem Ganløse er stadig en politisk

Trafikken gennem Ganløse er stadig en politisk "varm kartoffel" i Egedal. Arkivfoto.

Flere nye trafik-tiltag er nu på vej i Ganløse

Udvalg besluttede at gå videre med oplæg om tiltag for op mod 5 millioner kroner. De kan godt tage noget tid, men et nyt lyskryds står lige for, siger formand

Af
Finn Due Larsen

Ganløse Som omtalt tidligere i Lokalavisen er mange borgere i Ganløse trætte af de trafikale forhold, og kommunen er gået i gang med at få forbedrende tiltag gennemført.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde onsdag aften skulle politikerne beslutte, hvilke tiltag der skal iværksættes for at øge trafiksikkerheden i området. Forvaltningen havde indstillet tre forskellige løsningsforslag, og det blev det umiddelbart dyreste, forslag A, som politikerne gik videre med.

Til en samlet anslået udgift på mellem 2,5 og 5 millioner kroner indebærer forslaget, at et signalanlæg i krydset Bygaden/Østergade skal etableres, samt cykelsti i begge sider langs Bygaden til Damvadsvej, kombineret med ny indgang til skolen.

Der indgår også et nyt krydsningspunkt i form af midterhelle ved Kirkestien, hvor den eksisterende fodgængerovergang ved Spar nedlægges. Der næves også et udvidet parkeringsforbud på Vestergade, nedlæggelse af grusparkering ved Vestergade, ind- og udkørselforhold undersøges fra parkeringspladsen ved Spar til Bygaden, samt en udvidelse af hastighedsbegrænsningen på 40 km/t i Ganløse og en generel opstramning af skiltningen i byen.

Borgerne skal dog ikke regne med, at tiltagene alle kan gennemføres nu og her, siger Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

"Det er noget vi skal undersøge nærmere, så vi kommer til at vende og dreje forslagene en del gange i den kommende tid. Men et nyt lyskryds ved Bygaden/Østergade står lige for, og det skulle vi gerne se etableret i år." Fra forvaltningens side mener man, at forslagene vil øge trafiksikkerheden og trygheden langs skolevejen. De vil give større adskillelse af fodgængere og cyklister, og færre lette trafikanter vil færdes over Spars parkeringsplads.

Til gengæld fremhæves som en mulig ulempe, at kommunen kan blive nødt til at ty til ekspropriation.

Publiceret 21 August 2018 08:58