I år og næste år er der 2,4 mio. kr. på vej fra Socialministeriet til Roskilde Kommunes dagtilbud. Arkivfoto

I år og næste år er der 2,4 mio. kr. på vej fra Socialministeriet til Roskilde Kommunes dagtilbud. Arkivfoto

Roskilde Kommune får millioner til dagtilbud

I år og næste år er der 2,4 mio. kr. på vej fra Socialministeriet til Roskilde

Tilskud fra Sociaministeriet skal blandt andet skal gå til at indføre den styrkede pædagogiske læreplan, som indgår i den ændrede dagtilbudslov, Folketinget vedtog i maj 2018.

Læreplanerne blev oprindeligt indført i 2004. I læreplanen skal de pædagogiske medarbejdere beskrive, hvordan de tilrettelægger læringsmiljøer for børnene.

Fælles retning

Læreplanen sætter en fælles retning for det pædagogiske arbejde, og i den nye, styrkede læreplan er der især fokus på leg, nysgerrighed og børnefællesskaber.

Der er også fokus på, at dagtilbuddets arbejde med læreplanen fremover ikke afgrænses til en særlig aktivitet et par timer om formiddagen, men i stedet integreres i hele dagen i dagtilbuddene. Det stiller nye krav til det pædagogiske personale, som derfor nu med tilskuddet kan se frem til et kompetenceløft.

Det vil for ledere og pædagoger ske gennem kortere læringsforløb, som gennemføres i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon - alt sammen under programmet "AlleTiders Dagtilbud".

Publiceret 11 September 2018 11:30