Borgerservice bliver på sin nuværende placering på Egedal Rådhus. Arkivfoto

Borgerservice bliver på sin nuværende placering på Egedal Rådhus. Arkivfoto

Ny skolerapport sætter Egedal Kommunes borgerservice-udvidelse på stand-by

Den tidligere udmeldte udbredelse af borgerservice til bibliotekerne sættes nu på pause

Bibliotekerne i Egedal Kommune kommer alligevel ikke til at råde over den kommunale borgerservice - i hvert fald ikke i nærmeste fremtid.

Egedal Kommune oplyser nemlig i en pressemeddelelse, at den tidligere udmeldte udbredelse af borgerservice til bibliotekerne sættes på pause.

Baggrunden er, at der først skal være afklaring på den igangværende proces omkring den bedste udnyttelse af de kommunale bygninger til kreative læringsmiljøer. Med andre ord, så er det skolerapporten fra konsulentfirmaet Brøndum og Fliess, der sparker borgerservice-udvidelsen til hjørne.

"Lige nu er der gang i en inddragende proces omkring anbefalingerne fra Brøndum og Fliess konsulenterne om kreative læringsmiljøer og multifunktionelle kvadratmetre. De forslag der bliver drøftet, handler blandt andet om anvendelse af biblioteker og kulturhuse i tættere sammenhæng med skole, klubber og dagtilbud," lyder det fra Egedal Kommune.

Fra politisk side er der et ønske om at se på mulighederne for borgerne på sigt kan få hjælp til eksempelvis pas og kørekort på biblioteker rundt omkring i kommunen. Der er imidlertid også et ønske om at se det i sammenhæng med processen om de multifunktionelle kvadratmetre.

"Vi vil gerne give mulighed for borgerservice andre steder end på vores rådhus. Det er vigtigt for os, at vi sætter borgernes behov i centrum, og her kan nærhed og mere fleksible åbningstider være en mulighed, siger Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Det første skridt er at tage en politisk beslutning om hvilke scenarier der skal arbejdes videre med, når der tales om de multifunktionelle rammer for børns leg, læring og trivsel. Den beslutning vil have betydning for, hvilke geografiske lokaliteter der kan komme i betragtning til borgerservice-opgaverne.

Skal bruge tid

"Det er vigtigt, at vi ikke træffer en forhastet beslutning om, hvor vi skal møde borgerne, men giver os tid til at se på hvilke kommunale bygninger, der rent faktisk er egnede til borgerservice på længere sigt, mener Charlotte Haagendrup.

Indtil den proces skydes i gang, vil der blive arbejdet videre i administrationen med at give en endnu bedre borgerservice, som altså bliver på sin nuværende placering på Egedal Rådhus og med de nuværende åbningstider.

Publiceret 12 September 2018 11:11

SENESTE TV