Dagplejen i Egedal, der kan blive ramt af en 1,3 mio. kr.-besparelse, som vil nedjustere antallet af dagplejere, får stor opbakning i høringssvar. Mostphoto

Dagplejen i Egedal, der kan blive ramt af en 1,3 mio. kr.-besparelse, som vil nedjustere antallet af dagplejere, får stor opbakning i høringssvar. Mostphoto

Mens Egedals politikere forhandler om budgettet: Mange høringssvar vil "frede" dagplejen

Både borgere, områdebestyrelser og fagforbundet FOA har i deres høringssvar til "Budget 2019" markeret deres modstand mod at nedjustere antallet af kommunale dagplejere

Af
Kenneth Tanzer

De politiske forhandlinger om "Budget 2019" i Egedal Kommune går nu ind i sin afgørende fase.

Onsdag skal byrådet førstebehandle budgettet, og dermed kan den endelige vedtagelse skimtes i horisonten.

Men først skal de igangværende forhandlinger munde ud i en egentlig budget-aftale, og så langt er man endnu ikke kommet, lyder det fra borgmester Karsten Søndergaard.

"Der er ikke noget nyt at fortælle i forhold til budgettet. Vi forhandler stadig. Det er seriøse og gode forhandlinger, men vi er ikke klar til at melde noget ud. Vi er enige om, at vi gerne vil have det hele på plads, før vi kommer med en udmelding," siger Karsten Søndergaard.

Han ønsker dermed ikke at gå i detaljer med de forskellige områder, der kan blive ramt af drift-besparelser og effektiviseringer for cirka 29 mio. kr. samt reduktionsforslag på 54,2 mio. kr. på anlægssiden.

"Vi er i fuld gang med at kigge på de forskellige områder, men på nuværende tidspunkt ligger der ikke et endeligt resultat," siger Karsten Søndergaard.

Mens budget-forhandlingerne stadig er "tys-tys", så har kommunen modtaget flere høringssvar i forbindelse med høringsfasen, der sluttede onsdag den 29. august.

Foruroligende

Og billedet er ganske tydeligt. Dagplejen i Egedal, der kan blive ramt af en 1,3 mio. kr.-besparelse, som vil nedjustere antallet af kommunale dagplejere, får stor opbakning fra borgere, FOA, områdebestyrelser og forældrebestyrelser.

"Forslaget om at nedjustere dagplejen er foruroligende, da børn er forskellige og har forskellige behov. Som tilflytterfamilie til Egedal føler vi, at vi har valgt en kommune, der ikke har det nødvendige fokus på børnene," lyder det i et høringssvar fra to borgere.

Også fagforbundet FOA udtrykker bekymring ved at lade sparekniven skære i den kommunale dagpleje.

"En nedjustering af dagplejere får ikke kun betydning for forældrenes frie valg mellem dagpleje og vuggestue. Det får også betydning for hele driften af dagplejen. Geografisk vil der blive større afstand til gæsteplejen, hvilket kan betyde, at nogle forældre vælger vuggestuen. Dermed går der ikke lang tid før hele dagplejen lukkes," lyder det i høringssvaret fra FOA.

Borgmester Karsten Søndergaard har noteret sig den generelle bekymring for dagplejen, men han understreger, at kommunen er nødt til at justere efter behov.

Nødt til at kigge på det

"Hvis vi ser en udvikling med færre børn i dagplejen, så er vi nødt til at kigge på det, og lige nu viser billedet et markant fald. Der er ganske enkelt færre forældre, der ønsker tilbuddet. Jeg er dog helt indforstået med, at dagplejen er et godt alternativ, som jeg tror og håber vi kan bevare som et godt tilbud, selvom der skulle ske en nedjustering," siger Karsten Søndergaard, som understreger, at de mange støtte-høringssvar for dagplejen spiller en rolle, når politikerne skal træffe en beslutning.

"Vi tager alle høringssvar meget seriøst, og de indgår altid i vores budget-forhandlinger," siger borgmesteren.

Publiceret 14 September 2018 10:55

SENESTE TV