Borgere med tilknytning til Egedal Autismeforening har tidligere demonstreret. Nu har kommunen taget hul på en række tiltag for at sikre en forstærket autismeindsats - og måske kan et gymnasialt spor se dagens lys. Arkivfoto

Borgere med tilknytning til Egedal Autismeforening har tidligere demonstreret. Nu har kommunen taget hul på en række tiltag for at sikre en forstærket autismeindsats - og måske kan et gymnasialt spor se dagens lys. Arkivfoto

Egedal Kommune kigger på gymnasialt spor til børn med autisme

En eventuel oprettelse af et gymnasialt spor til ASF-målgruppen i Egedal skal undersøges nærmere - politikere er positive

Af
Kenneth Tanzer

I forbindelse med "Budget 2017-2021" iværksatte byrådet i Egedal projektet "Forstærket Autismeindsats."

Siden er en række forskellige tiltag sat i søen for de lokale autisme-børn, men i fremtiden kan endnu et tiltag muligvis se dagens lys.

Således vil Egedal Kommune undersøge og kortlægge muligheden for at oprette et gymnasialt spor til målgruppen med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelser, red).

"Vi vil afdække mulighederne for en eventuel oprettelse i samarbejde med et gymnasium. Det er en indsats, som vi afventer," lyder det i sagsfremstillingen til et møde, der for nylig blev afviklet i Skoleudvalget, Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget i Egedal Kommune.

Og står det til Betina Hilligsøe (V), formand for Skoleudvalget, så er tanken om et gymnasialt spor yderst spændende.

"Det er interessant at se på, hvordan vi kan skabe nogle rammer for de her børn, så de på bedst mulig måde kan udnytte deres potentiale. Jeg er meget positiv over for dette forslag, for hvis vi vil vores specialbørn, og det vil vi i den grad, så skal vi også kigge seriøst på muligheden for et gymnasialt spor. Børn er forskellige og har forskellige behov og kompetencer. Nogle passer måske ikke ind i de kasser, som i dag er til rådighed, og så er det op til os at kigge på, hvad vi så kan gøre," siger Betina Hilligsøe.

Måske i Egedal

Også Vicky Holst Rasmussen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget, finder muligheden for et gymnasialt spor værd at undersøge.

"Kunne man lave et samarbejde med Egedal Gymnasium & HF eller et andet gymnasium, som kan hjælpe de her børn yderligere på vej, så er det bestemt noget vi skal kigge på. Ellers vil jeg sige, at den forstærkede indsats på autisme-området glæder mig, for den øgede fokus har været et nødvendigt og vigtigt skridt," siger Vicky Holst Rasmussen.

Mens et gymnasialt spor ligger et stykke ude i fremtiden, så meddeler kommunen, at autisme-indsatsen har medført en styrkelse af ASF-tilbuddet med en tættere kobling til "Tæt På Tværs-konceptet", ligesom ASF-tilbuddet på Balsmoseskolen i Smørum er blevet styrket med en ekstra medarbejder.

Derudover er det opfattelsen i Egedal Kommune, at der for børn med autisme-udfordringer er sket en styrkelse af overgangen fra dagtilbud til skole.

"Vi har igangsat en målrettet indsats i forhold til at opkvalificere personalet i mini-sfo, børnehaveklasse samt andre indskolingspersonaler. Personalet gives konkrete værktøjer og viden til at kunne styrke og understøtte læringsfællesskaberne for både barnet med en ASF-diagnose og for klassen som helhed," lyder det fra forvaltningen.

Carina Buurskov (V), formand for Familieudvalget, er begejstret for udviklingen.

Skole-overgang styrkes

"Det glæder mig rigtig meget, at vi er i stand til at klæde personalet bedre på, når børnene skal fra dagtilbud til skole. Indtil videre har jeg også fået positive forældre-tilbagemeldinger, og det glæder mig rigtig meget. Det er betryggende med en vellykket overgang - det betyder alt for de her forældre og deres børn," siger Carina Buurskov.

De tre udvalgsformand kan også glæde sig over, at der i år bliver igangsat et tilbud om supervision fra Tofteparken og PPR til personalet på skole- og dagtilbudsområdet ved konkret behov. Derudover er det ambitionen, at der på autismeområdet skal ske en styrkelse af Egedals dagtilbud - herunder en tidlig opsporing på småbørnsområdet.

"Jo tidligere vi kan gribe fat om de her børn - jo bedre og nemmere bliver deres overgang til de videre forløb," siger Carina Buurskov.

Publiceret 24 September 2018 05:49

SENESTE TV