Forsiden af den budgetaftale, der nu er indgået.

Forsiden af den budgetaftale, der nu er indgået.

Bredt budgetforlig: Alle minus SF er med

Budgetforliget indeholder besparelser på 34 millioner kroner og udvidelser på 5,5 millioner kroner

Af
Finn Due Larsen

Egedal Der er nu indgået et budgetforlig i Egedal for 2019, og det bliver med meget bred politisk deltagelse.

Alle partier i byrådet på nær SF er med i budgetaftalen. Det er en aftale, der blandt andet indeholder besparelser og effektiviseringer for 34 millioner kroner og udvidelser på 5,5 millioner kroner. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Her fremgår det videre, at der er indlagt en ny 10-årig investeringsplan for 1,2 milliarder kroner til blandt andet bedre læringsmiljøer, nye plejeboliger og bæredygtig byudvikling.

Det var nærmest i sidste øjeblik, at budgetaftalen faldt på plads. Det er nemlig på byrådsmødet på onsdag, at andenbehandlingen af budgettet og dermed den reelle vedtagelse skal finde sted. Senest 15. oktober skal alle kommuner have indleveret deres budgettter til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

"Forhandlingerne har været lange og vanskelige, fordi Egedal Kommunes økonomi er presset af for høje serviceudgifter samtidig med, at der er behov for betydelige investeringer i eksempelvis bedre skoler, nye plejeboliger og byudvikling", lyder det i kommunens pressemeddelelse.

Politikerne budgetterer med ekstra udgifter til især plejekrævende ældre og borgere med fysiske og psykiske handicap, mens skatteindtægterne er nedjusteret på grund af lavere befolkningsvækst og en skæv udligningsordning.

Bedre læringsmiljøer og flytning af klub i 2020

Aftalen indeholder blandt andet nye boliger og en meget omtalt flytning af en klub.

"Planen skaber en samlet ramme, der gør det muligt at prioritere finansieringen til blandt andet bedre læringsmiljøer på skolerne, 78 nye plejeboliger og 30 boliger til unge med autisme. Dertil kommer investeringer i bæredygtig byudvikling, der kan tiltrække nye borgere og virksomheder til Egedal By, Kong Svends Park og Dyvelåsen", lyder det i pressemeddelelsen.

Her fremgår det også, at politikerne er "særligt optaget af over de næste 10 år at samle skolerne på færre kvadratmeter og dermed skabe økonomisk råderum til at skabe nye inspirerende læringsmiljøer og kreative rum. Til glæde for alle børn og de mange lokalsamfund."

Samlet er der tale om investeringer for 95 millioner kroner i perioden 2019-22. Helt konkret lægger politikerne blandt andet op til fra 2020 at flytte den bygningsmæssige slidte fritids- og ungdomsklub i Ganløse ind på Ganløse Skole. På længere sigt er det også planen at lukke en afdeling i både Distriktsskole Smørum og Distriktsskole Ølstykke.

"Jeg er meget tilfreds med, at byrådet har taget ansvar for en budgetaftale, der er indgået på vanskelige økonomiske vilkår, hvor der ikke er nogen nemme løsninger. Men med investeringsplanen har vi for første gang i Egedals historie skabt rum for en række nødvendige, langsigtede investeringer; særligt på ældre- og skoleområdet", siger borgmester Karsten Søndergaard (V).

"Planen forudsætter imidlertid at vi prioriterer benhårdt i serviceudgifterne. Det er eksempelvis uholdbart, at vi i 2022 ser ud til at overskride servicerammen med 51 millioner kroner samtidig med at kassebeholdningen er nede på bare 34 millioner kroner. Derfor mødes byrådet også allerede senere på året til et ekstraordinært temamøde for at analysere alle mulighederne for at effektivisere vores økonomi de kommende år."

Vi har mere om budgetforliget i Lokalavisen på tirsdag.

Publiceret 05 October 2018 13:20

SENESTE TV