Arkivfoto.

Arkivfoto. Scanpix Denmark

Budgetforlig: Skole-lukninger, lukkedage, færre dagplejere og en 10-årig investeringsplan

En af tre skole-afdelinger i Smørum og en af tre i Ølstykke skal på sigt lukkes. I 2019 skal indskolinger samles på to skoler

Af
Finn Due Larsen

Egedal Der er for alvor lagt op til nye tider på skoleområdet i Egedal, i den budgetaftale som seks af byrådets syv partier har indgået.

Her fremgår det, at der på sigt skal lukkes en afdeling i både Distriktsskole Smørum og Distriktsskole Ølstykke. Hvilken det bliver i henholdsvis Smørum og Ølstykke, er ikke afgjort.

For at forberede lukningen er det besluttet, at man allerede fra skoleåret 2019/20 vil samle indskolingen på de øvrige afdelinger i skoledistrikterne. Inden den 1. november 2018 bliver der taget endelig politisk stilling til, hvilke to afdelinger, der skal lukke.

Det fremgår af det budgetforlig, som alle partier minus SF har tilsluttet sig. Det er en aftale, der blandt andet indeholder besparelser og effektiviseringer for 34 millioner kroner og udvidelser på 5,5 millioner kroner.

Blandt de øvrige punkter i aftalen er flere lukkedage, højere takster i SFO og musikundervisningen og reduktioner i antallet af dagplejere og i den kommunale administration. Samtidig skal Ganløse Fritids- og Ungdomsklub flyttes til Ganløse Skole med virkning fra 2020, og der skal udarbejdes en plan for fremtidig placering af spejderne.

Det fremgår også videre, at der er indlagt en ny 10-årig investeringsplan for 1,2 milliarder kroner til blandt andet bedre læringsmiljøer, nye plejeboliger og bæredygtig byudvikling. Der er planer om nye boliger, blandt andet 30 boliger til unge med autismespektrums-forstyrrelser (ASF).

Nye plejeboliger og boliger til unge

Politikerne budgetterer med ekstra udgifter til især plejekrævende ældre og borgere med fysiske og psykiske handicap, mens skatteindtægterne er nedjusteret på grund af lavere befolkningsvækst og en skæv udligningsordning, fremgår det af aftalen.

"Planen skaber en samlet ramme, der gør det muligt at prioritere finansieringen til blandt andet bedre læringsmiljøer på skolerne, 78 nye plejeboliger og 30 boliger til unge med autisme. Dertil kommer investeringer i bæredygtig byudvikling, der kan tiltrække nye borgere og virksomheder til Egedal By, Kong Svends Park og Dyvelåsen", lyder det i pressemeddelelsen fra kommunen.

Her fremgår det også, at politikerne er "særligt optaget af over de næste 10 år at samle skolerne på færre kvadratmeter og dermed skabe økonomisk råderum til at skabe nye inspirerende læringsmiljøer og kreative rum. Til glæde for alle børn og de mange lokalsamfund."

Publiceret 09 October 2018 07:00

SENESTE TV