Niels Madsen - har det blandet med budgetaftalen. Foto: due.

Niels Madsen - har det blandet med budgetaftalen. Foto: due.

Bylaug: Frygter færre unge vil benytte klub og spejdere

Vi ser med blandede følelser på budgetaftalen, lyder det fra Ganløse Bylaug

Af
Finn Due Larsen

Ganløse Det er med blandede følelser at Ganløse Bylaug ser på budgetaftalen, som nu er blevet indgået mellem seks af byrådets syv partier, og som ventes vedtaget onsdag aften i denne uge.

"Vi er naturligvis glade for, at vores bibliotek ikke ser ud til at skulle flyttes til skolen", siger Niels Madsen, formand for bylauget.

"Vi håber, at det ikke bare er for et år, men at det også vil gælde for de kommende år, så det nuværende byråd vil være i stand til at holde de aftaler og løfter, der blev givet forud for kommunalvalget i 2017. Derimod er vi kede at, at det er blevet besluttet, at flytte fritids- og ungdomsklubben og spejdernes lokaler skolen i løbet af de næste par år. Vi er stadigvæk overbeviste om, at børnene har en stor positiv værdi i at kunne tilbringe tiden efter skolegangen på et "neutralt" område, som ligger adskilt fra skolens område."

Niels Madsen mener, at en følge af flytningen vil være, at børnene skal tilbringe meget lang tid, ofte fra klokken 8-18 eller senere, på skolens område.

"Vi frygter, at en effekt af flytningerne vil være, at færre børn og unge vil benytte ungdoms- og fritidsklubben. Det samme frygter vi for spejderne", siger han.

"Hvis det bliver effekten, vil der naturligvis være en fremtidig besparelse for kommunen, men det er vel ikke et mål byrådet tør indrømme? Hvad vil de børn, der ikke vil bruge klubben gøre i stedet? Sidde derhjemme og spille computerspil? Er det godt for kommunen og samfundet, at børn fravælger det gode positive fællesskab og de gode aktiviteter, som de sætter så stor pris på i de nuværende "frie" rammer?"

Mister en del af sin sjæl

Samtidig bekymrer det Ganløse Bylaug, hvis flytningen betyder, at byen mister den gamle gård, Liselund, og i stedet formentligt får bygget boliger på området.

"Ganløse vil herved miste en del af sin sjæl, og det autentiske landsbymiljø, som vi sætter så stor pris på."

Niels Madsen har noteret sig, at der i budgetaftalen fremgår en del tal:

"Men vi har ingen mulighed for at gennemskue den økonomiske effekt af en nedlæggelse af Liselund og etablering af en ny fritids- og ungdomsklub of faciliteter til spejderne på skolen", siger han.

"Der vil naturligvis være omkostninger ved etablering af en ny klub og der vil fremkomme et provenu ved salg af Liselund. Hvad koster etablering af en nye faciliteter til ungdoms- og fritidsklub og til spejderne på skolen og hvad er den forventede indtjening ved salg af Liselund? Hvad vil den årlige besparelse i fremtidig drift være i forhold til de nuværende udgifter? Vi håber, at beslutningstagerne i byrådet kan gennemskue dette regnskab, og at de ikke har truffet deres beslutninger på uklare udregninger og løse antagelser."

Publiceret 09 October 2018 05:00

SENESTE TV