Fra erhvervs-topmødet på Egedal Rådhus.

Fra erhvervs-topmødet på Egedal Rådhus.

Erhvervs-topmøde: Ønsker mere dialog med kommunen

Lokale erhvervsledere har været samlet til møde på rådhuset

Af
Finn Due Larsen

Egedal 50 lokale erhvervsledere har været samlet for at drøfte mulighederne for at skabe et bedre erhvervsmiljø i Egedal Kommune. Det første såkaldte ’erhvervstopmøde’ viste klart, at både virksomhederne og kommunen er klar til flere rundbordssamtaler.

"Det var et spændende og produktivt møde med masser af gode input. Dejligt at kommunen har interesse i at lytte til os", siger direktør i it-virksomheden Small IT, Carsten Elmegård.

Sammen med 49 andre erhvervsledere deltog han i rundbordsamtaler på Egedal Rådhus for at drøfte, hvordan erhvervslivet og Egedal Kommune kan skabe et bedre erhvervsmiljø sammen.

"Vi fik rigtig mange gode snakke med engagerede erhvervsfolk. Eksempelvis fik vi kvalificerede input og nye perspektiver til, hvordan vi kan arbejde med den daglige kontakt til virksomhederne. Generelt er der mange ting at arbejde videre med. Noget kan gøres lige nu og her, mens gode rammevilkår og udviklingsmuligheder for virksomhederne kræver større strategiske indsatser", siger Katrine Buhl Møller, der er centerchef for Plan, Kultur og Erhverv i Egedal Kommune.

På mødet kom det tydeligt frem, at virksomhederne efterspørger en bedre løbende dialog med Egedal Kommune om den lokale og regionale erhvervsudvikling, gerne med flere rundbordsamtaler, hvor der er tid til at lytte og finde løsninger sammen.

"Jeg gik meget opmuntret fra mødet, fordi jeg blev bekræftet i, at vi har en masse erhvervsfolk, der virkelig gerne vil engagere sig i at skabe et bedre lokalt erhvervsmiljø i Egedal. Den energi skal vi selvfølgelig udnytte. Vi har helt sikkert ikke holdt det sidste rundbordsmøde. Vi vil fortsætte med at inddrage virksomhederne i at finde fælles løsninger. Og med det medspil, jeg oplevede fra virksomhederne i sidste uge, så er jeg sikker på, at vi kan komme langt", siger Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Alle input fra rundbordssamtalerne bliver nu samlet og indgår i det videre arbejde med at forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv og den service, virksomhederne får fra kommunen.

Publiceret 10 October 2018 07:00