Arkivfoto.

To lokale vandforsyninger indgår samarbejde

Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk vil danne parløb

Egedal Fra årsskiftet 2018/2019 indgår Furesø Vandforsyning og Stenløse Vandværk et tæt samarbejde om drift, vedligeholdelse og udvikling af forsyningsnet og vandværker i Furesø- og i Stenløse området.

Formålet med samarbejdet er at sikre en mere stabil økonomi og styrke de to forbrugerejede enheder på både det administrative og tekniske område, lyder det i en fælles pressemeddelse.

I praksis betyder det, at Furesø Vandforsyning overtager de primære administrative og driftsmæssige opgaver, der i dag varetages af Stenløse Vandværk. Det nye samarbejde kan være begyndelsen til en fuld sammenlægning af de to vandforsyninger, hvis samarbejdet i 2019 viser sig at leve op til forventningerne og andelshaverne i de to forsyninger og myndighederne ser positivt på forholdene.

"De to samarbejdspartnere forventer nu og i fremtiden at kunne levere ydelser af høj kvalitet til andelshaverne til en fornuftig pris. Samarbejdet vil styrke fagligheden og dermed forsyningernes mulighed for at imødekomme både offentlig regulering af såvel pris for, som kvalitet af det leverede vand. Hertil kommer en forventning om reduktion af omkostninger, som følge af mere rationel drift og fællesskab om bl.a. IT-systemer", oplyses det i pressemeddelelsen.

due

Publiceret 10 October 2018 05:00

SENESTE TV