Læserbrev fra Smørum-borger.

Læserbrev fra Smørum-borger.

Læserbrev: Tanker om mulig nedlæggelse af kulturhuset i Smørum

Af
Britta Hansen

Stenkær 8

2765 Smørum

Som borger i den gamle Ledøje-Smørum kommune undrer jeg mig meget, når jeg læser konsulentrapporten fra Brøndum og Fliess. Der er mange ting, der undrer mig, men især afsnittet, der omhandler en eventuel inddragelse af Smørum Kulturhus. Der står følgende i rapporten:

”Smørum Kulturhus’ aktiviteter flyttes gennem en rokade: Aktiviteter i forbindelse med sal og scene flyttes til Boesagerskolen (som en del af skolens hjerte).

Biblioteket flyttes til idrætsanlægget, hvor der er ledige foreningslokaler der kan anvendes. Bibliotek og PLC tænkes sammen, med henblik på at eleverne kan anvende både bibliotek og pædagogisk læringscentrer i sammenhæng.

Specialklasserække på Balsmoseskolen og læseklasser på Boesagerskolen fastholdes i deres nuværende placering, med henblik på fortsat at lade klasserne være en del af skolernes tilbud.

Skolerne åbnes tilmed for flere fritidsbrugere og borgere, hvor sidstnævnte inviteres ind på matriklen med henblik på at gennemføre rehabilitering. Input under workshoppen 28. maj 2018 var endvidere, at der er behov for at styrke mulighederne for idræt og bevægelse for skolernes elever. Dette kan ske gennem et øget samarbejde med øvrige borgergrupper om eksempelvis brug af haller i dagtimerne. Det vil endvidere være en idé at undersøge, om de eksisterende idrætsanlæg både på og udenfor skolerne kan optimeres yderligere, således at der gives mulighed for anvendelse af faciliteterne for både skoler og lokalsamfund.

Et centralt mål er således, at de ekstra kvadratmeter på Boesagerskolen og kulturhuset kan bruges til at opbygge et læringsmiljø med fokus på både elever og borgere. Dermed bliver Boesagerskolen et samlingspunkt for både børn, forældre, fritidsbrugere og borgere, idet skolen åbnes mere op, således at generationer på tværs af alle aldre mødes i det offentlige rum på skolen.

Tænkningen er endvidere, at generationerne skal mødes og arbejde sammen. Faglig fordybelse og lektiehjælp kan udvides med de lokale borgere som drivende. Erfaringsvist har mange borgere lyst til at give en hånd med til faglig fordybelse, hvis de inviteres ind i læringsrummet. Mange lokale borgere har erfaring og viden, som kan berige de unge. Kulturtilbud, fritidsaktiviteter og skole smeltes i højere grad sammen.”

Mig bekendt findes der ikke en sal eller lignende på Boesagerskolen, som kan tilbyde de faciliteter, der allerede findes i Kulturhuset. For at kunne afholde koncerter med professionelle musikere og ensembler kræves der en sal med passende akustik, et godt flygel, plads til op til 150 tilhørere, omklædningsfaciliteter/opholdsrum for op til 20 musikere samt køkkenfaciliteter. Smørum Kulturhus er det eneste sted i Egedal Kommune, der opfylder disse krav.

Hvad er formålet med at bruge penge på en ombygning af Kulturhuset til skolebrug, og samtidig bruge penge på en ombygning på Boesagerskolen for bl.a. at kunne afholde de arrangementer, der i dag afholdes fuldt tilfredsstillende i Kulturhuset? Og hvad menes der med ”skolens hjerte”? Jeg er ikke sikker på, at de borgere, som har lyst til at gå til koncerter og lignende arrangementer, vil bryde sig om, at være en del af skolens hjerte med alt hvad det indebærer.

Og så foreslås det i rapporten, at biblioteket blot kan flyttes til idrætsanlægget, hvor der er ledige foreningslokaler. Mig bekendt har Ældre i Bevægelse konstant problemer med at få tildelt ledige lokaler til deres aktiviteter i idrætsanlægget. Så hvor er mon de ledige lokaler? Bibliotekets beliggenhed giver allerede i dag fine muligheder for, at skolebørnene og omtalte PLC har nem adgang til bibliotekets faciliteter. Hvorfor skulle det være bedre med en beliggenhed i idrætsanlægget?

Og så undrer jeg mig virkeligt over, hvad der menes med, at borgere skal inviteres ind på skolen for at blive rehabiliteret????? Det ligner sort snak!

Ønskerne om mere idræt og bevægelse til skolens elever bør vel indgå i skolernes planlægning. Mig bekendt har skolerne allerede i dag første ret til brug af hele vores idrætsanlæg og tilhørende faciliteter i dagtimerne. Jeg færdes ofte på og i nærheden af idrætsanlægget, og der foregår masser af aktiviteter med deltagende skolebørn i dagtimerne. Ligeledes benyttes både Kulturhus og idrætsanlæg allerede i dag til afholdelse af større møder både i skoleregi og kommunalt regi. Og hvad menes der med øget samarbejde med øvrige borgergrupper? Er det forældrene eller vi gamle, som skal til at undervise børnene?

Hvad er det for ekstra kvadratmeter, der opstår ved at flytte rundt på de bestående kvadratmeter? Det er i hvert fald ikke gratis! Og hvad er det for et læringsmiljø jeg som borger skal puttes ind i?

Boesagerskolen, Kulturhuset og idrætsanlægget udgør allerede i dag en samlet og central del af Smørums borgeraktiviteter. Og alle generationer møder i høj grad hinanden i dette offentlige rum, nogle gange desværre lidt for højt og voldsomt efter nogens opfattelse.

Såfremt nogle borgere, som det antydes i rapporten, gerne vil hjælpe på skolen med faglig fordybelse og lektiehjælp, så er det vel blot et spørgsmål om, at skolen inviterer borgerne til at melde sig. Så er mulighederne også til stede i de bestående rammer samtidig med, at de oprindelige funktioner i Kulturhuset og idrætsanlægget fastholdes.

Når jeg læser den samlede rapport undrer jeg mig over, hvorfor netop Kulturhuset i Smørum er inddraget i løsningen af skoleproblemerne. Hvorfor er det gamle rådhus i Stenløse, Græstedgård i Ølstykke og Ølstykke bibliotek ikke blevet inddraget.

Har byrådet på forhånd fortalt konsulenterne, hvilke bygninger og faciliteter der skal ses på, og hvilke der ikke må røres ved? I det gamle rådhus i Stenløse er der masser af ledige lokaler, som ikke anvendes i dagtimerne. Det blev kendt, da de blev stillet frit til rådighed for borgere, medens S-togsskinnerne blev renoveret. Ved at flytte biblioteket der til en anden destination, er der vel næsten plads til en hel skole i bygningen.

Kulturhuset i Smørum er betalt af alle borgere i den gamle Ledøje-Smørum kommune og er et hus, der bruges rigtig meget, ikke kun af borgere her i Smørumområdet, men af alle borgere i Egedal kommune. Såfremt forslagene i konsulentrapporten om fuldstændigt at ændre på husets oprindelige funktion gennemføres, tror jeg, at mange borgere i Smørum bliver bekræftet i deres opfattelse af, at Smørumområdet er et udkantsområde i kommunen, og fortryder deres tilslutning til Egedal kommune.

Publiceret 23 October 2018 05:50

SENESTE TV