Læserbrev: Hvad var det dog der skete?

Af
Helle Anna Elisabeth Nielsen

byrådsmedlem for Radikale i Egedal

Lukning af to af vores skoler: Søagerskolen i Smørum og Toftehøjskolen i Ølstykke er en beslutning der i min optik blev taget på et spinkelt og uoplyst grundlag.

Det var en direkte konsekvens af en forandringsivrighed - og viste det sig - alt for optimistisk beslutning i aftalen om budgettet. En række parametre var slet ikke belyst. Jeg hæftede mig ved den manglende høringsrunde og efterlyste den hos Borgmesteren forinden, men jeg fik intet svar!

Derfor arbejdede den Radikale byrådsgruppe sammen med SF og Bettina Zarp fra DF om et ændringsforslag, der skulle give os mulighed for at få en dybere indsigt og belyst flere parametre herunder gennemført en offentlig høring.

Jeg havde flere indlæg i debatten, fordi jeg stadig mener en høring bør og skal finde sted, når så vigtig en borgernær institution skal lukke – lovpligtigt eller ej.

Multifunktionelle kvadratmeter-tanken er en ide fra et inspirationskatalog – ikke desto mindre bliver det en del af hverdagen for vores indskolingselever som en konsekvens af denne beslutning Men vi mangler bare den faglige argumentation for at det er en god ide.

Vi mangler at vise borgerne den vision vi har som faglighed, administration og politikere.

Og vi manglede at finde den i fællesskab og lade den være styrende i processen. Vi har i byrådet ikke haft tilstrækkelig mulighed for at drøfte den uden en beslutningsdagsorden hængende lige over hovedet. Og slet ikke fagudvalgets indstilling som blev sendt ud så sent at vi først med rimelighed havde mulighed for at se den på mødet, og dermed ikke mulighed for at drøfte den i vores bagland eller grupper.

Der er mange skræmmescenarier om bygninger der er ved at falde sammen. Men lige nu er det vores tillid hos borgerne der falder sammen, frygter jeg. Og det er jeg som nyt medlem af Kommunalbestyrelsen rigtig ked af.

Jeg savner at vi havde haft mulighed for at tale med de borgere der er berørte og høre hvad de har at sige. Ikke fordi jeg om min byrådsgruppe ikke er modige eller kan stå fast. Men ligesom vi nogle gange bliver klogere undervejs og tager bestik af situationen, må vi i denne situation konstatere, at vi som samlet byråd ikke var kloge nok!

Vi mangler nemlig at få flere forhold belyst …

Trivsel, kultur, pædagogik, didaktik – hvor var sammenligningen på alle de parametre når vi skulle drøfte og beslutte om det skulle være den ene eller den anden?

Skoleudvalgsforkvinden sagde at det var os politikere der skulle tage beslutningen – men så lad os få et ordentligt grundlag at beslutte på siger jeg - og i vores optik er det at formalia for gode processer er overholdt.

Det er børns hverdag der er i spil, borgere har købt huse i nærheden og nogle børn skilles fra deres søskende. Der er skoleveje for vores mindste børn der ikke er undersøgt og der er forhold om kapacitetsproblemer og arbejdsmiljø der ikke er tilstrækkeligt belyst.

Det skylder vi de berørte borgere at tage bestik af og vise den fornødne respekt for.

Nu er det så op til skoleudvalget i første omgang at arbejde på en ordentlig implementering i begge lejre og jeg håber at der er plads til at blive klogere undervejs og at der bliver lyttet til de berørte parter på bagkanten af en beslutning som savner et radikalt afsæt med ægte borgerindragelse og dialogen i højsædet.

Nu er vinteren på vej. Men jeg glæder mig til et Egedal-forår, der bringer en høj prioritering af vores skoler og dagtilbud med sig – frem for en udhuling af den offentlige velfærd, som også dette års budget desværre medfører.

Publiceret 05 November 2018 09:24

SENESTE TV