Behandlingsskolerne Stenløse, der har til huse på den gamle Sandbjergsskole, har takket nej til leje af lokaler på markedsvilkår.

Behandlingsskolerne Stenløse, der har til huse på den gamle Sandbjergsskole, har takket nej til leje af lokaler på markedsvilkår.

Egedal Kommune siger nej til samarbejde med Dagbehandlingsskole

Et offentlig-privat samarbejde om vidensdeling og deling af undervisningslokaler med Behandlingsskolen Stenløse er droppet

Af
Kenneth Tanzer

Der bliver intet offentligt-privat samarbejde mellem Egedal Kommune og "Behandlinglingsskolen Stenløse", der holder til på den gamle Sandbjergskole i Stenløse.

Det står klart efter det seneste kommunale møde i Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalget valgte nemlig at tage administrationens indstilling til efterretning - en indstilling, der kort og godt konkluderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at indgå et samarbejde med den lokale skole.

Siden skolen åbnede i maj sidste år har tre kommunale centre ellers undersøgt mulighederne for at indgå et offentligt-privat samarbejde om vidensdeling og deling af undervisningslokaler med Behandlingsskolen Stenløse.

Undersøgelsen har omhandlet muligheden for at indgå et samarbejde, hvor Behandlingsskolerne anvender kommunens undervisningslokaler og idrætsfaciliteter, men til gengæld tilbyder kommunens lærere og psykologer undervisning i emner inden for psykologi og specialpædagogik.

"Vi er nået frem til den konklusion, at det ikke er muligt at gennemføre udveksling af tjenesteydelser for lokalebrug, da dette vil være konkurrenceforvridende. Behandlingsskolen er derfor blevet tilbudt at leje undervisningslokaler og idrætsfaciliteter på samme vilkår som kommunens takstblad foreskriver, men Behandlingsskolen har i denne omgang valgt at takke nej til leje af lokaler på markedsvilkår," lyder det fra administrationen i Egedal Kommune.

"Samarbejdet er ikke muligt i øjeblikket, men hvis reglerne på sigt giver mulighed for et samarbejde, så har det vores interesse," siger udvalgsformand Vicky Holst Rasmussen.

Publiceret 09 November 2018 06:04