Læserbrev om kulturhuset i Smørum. Mostphoto

Læserbrev om kulturhuset i Smørum. Mostphoto

Læserbrev: Hvordan skal det gå?

Af
Inga Nielsen

Tulipanhaven 16

2765 Smørum

Mange har via Ledøje-Smørum Kunstforenings underskriftindsamling, i pressen og på byrådsmødet den 31. 10. givet udtryk for, at de ønsker, at Kulturhuset i Smørum skal bevares.

Via rapporten fra Brøndum og Fliess er der skabt usikkerhed om, hvad der skal ske med hovedaktiviteterne i Smørum Kulturhus. Skal biblioteket flyttes til Smørum Idrætscenter? Skal aktiviteterne i Kultursalen flyttes til Skolens Hjerte på Boesagerskolen? Et tredje spørgsmål er desuden, hvad der skal ske med de nuværende foreningsaktiviteter på skolerne?

De mange meningstilkendegivelser tyder på, at der er rigtig mange, der er bekymrede. De ønsker Kulturhuset, som det oprindeligt er tænkt, bevaret, fordi det giver de bedste muligheder for kulturelle aktiviteter med fællesskab og sammenhængskraft til følge. Kulturelle aktiviteter og kvalitet er grundlaget for, at vi som mennesker trives og udvikler os.

Nu er beslutningen om at nedlægge Søagerskolen taget. Boesagerskolen og Balsmoseskolen bliver med nybyggerierne i Smørumområdet meget store skoler med op mod 1000 elever på hver. De mange meningstilkendegivelser er en kraftig opfordring til politikerne om at vægte borgernes ønsker højt i de kommende drøftelser af ”Læringsfællesskaber og multifunktionel anvendelse af kvadratmeter”.

Heldigvis har vore politikere givet udtryk for, at Kulturhuset ikke indgår i de kommende forhandlinger. Et løfte, jeg håber, de holder fast i, også når der skal findes midler til om- og tilbygninger i forbindelse med Balsmoseskolen og Boesagerskolen, og når der skal findes løsninger på de mange praktiske problemer, der opstår ved at samle elever og lærere på to matrikler.

Hvis mange er glade for at bo i Smørum og synes, at skolerne er gode, og at kulturen er levende, så bliver området mere attraktivt for nye borgere. En positiv udvikling, som er værd at tage med i overvejelserne, også når de økonomiske midler er begrænsede.

Det er en udvikling, som er med til at tiltrække og fastholde dygtige lærere og pædagoger, hvilket trods alt er den vigtigste faktor for elevernes trivsel på skolerne.

Publiceret 09 November 2018 08:59

SENESTE TV