Morten Lyager skriver om de to skolelukninger i Egedal.

Morten Lyager skriver om de to skolelukninger i Egedal.

Læserbrev: Var beslutningen om et ”brand” for Egedal, kun for sjov?

Af
Morten Lyager

Ølstykke

formand for børne- og familieorganisationen DUI-LEG og VIRKE i Egedal

I sidste valgperiode besluttede byrådet et ”brand” for Egedal, så det skulle blive lettere at placere Egedal på landkortet. Som formand for èn af Egedals børne- og familieorganisationer, blev jeg superglad for resultatet af både ”brand-fortælling” og ”brand-essens”. De indeholder fine sætninger som:

”Vi gør noget ved de udfordringer, som den moderne familie står overfor. Vi ønsker familier i trivsel og balance” og ”Vi skal skabe tryghed og trivsel for borgere, familier og lokalområder” - ”I Egedal løfter vi hverdagen sammen og skaber trygge rammer for et liv i balance” og ”Egedal bygger boliger og byer på fællesskab og skaber rammen om et velfungerende familieliv i alle livets former og faser”

Med så meget fokus på det gode familieliv i Egedal. Så undrer det mig meget, at byrådet i deres valg af skoler der skal lukkes, vælger at se helt bort fra familiens trivsel.

Med lukningen af Søager- og Toftehøjskolerne, får flere hundred børnefamilier i Egedal længere til deres skole, hvilket medføre mere stress og en mere træls hverdag. Mange skolebørn mister deres trygge skolevej og skal i fremtiden til at krydse op til flere veje, hvilket giver familierne større udfordringer med skole logistikken, og der går længere tid før børnene selv kan cykle i skole.

Den hurtige beslutnings proces og manglende medinddragelse af forældre, skaber frustrationer og utryghed. Som hvad bliver det næste vi børnefamilier skal udsættes for?

De sidste 4-5 uger lyder ikke ligefrem som den fortælling byrådet gerne selv vil fortælle om Egedal.

Jeg er enig i nødvendigheden af at lukke skoler og skabe luft i skolebudgettet, men processen og valg af skoler der skal lukkes undre mig meget. Set med familiebrillerne på, var der andre løsninger som havde været bedre. Så ændringen i afstand til skolen og trygheden på skoleveje ændres for færrest mulige familier.

Når man som børnefamilie køber hus, er beliggenheden den alt afgørende faktor, her i blandt afstanden til en skole. Det bør derfor også være en vigtig faktor når byrådet vurderer, hvilke skoler der skal besvares, så er det ikke nok kun at kigge på skolen ud fra et regneark og et budgetmål, man bliver nødt til at medtage alle vinkler. Især når skolen har så stor indflydelse på mange borgers hverdag.

Et kommunalt ”brand” måles ikke på, hvad politikerne siger, men udelukkende på, hvad de gør.

Publiceret 12 November 2018 10:41

SENESTE TV