Skolelukningerne i Egedal er igen til debat. Mostphoto

Skolelukningerne i Egedal er igen til debat. Mostphoto

Læserbrev: Kommer vi til at tabe dagens generation af skolebørn?

Af
Helle Fisker

morgenfruevej 4

3650 Ølstykke

Der er blevet skrevet utallige læserbreve og facebook opdateringer om skolelukningerne i Ølstykke og Smørum.

Jeg har dog endnu ikke læst noget der sætter ord på præcis den følelse jeg og mange andre forældre har: Bliver vores børn martyrer for fremtidens skolebørn?

Præmissen om at 2 skoler skal lukkes, fordi der er for mange matrikler og for få midler til at vedligeholde, køber jeg gerne. Diskussionen om hvilke skoler det giver mening at lukke, er også taget, og den vil jeg heller ikke gå ind i (som mor til et Toftehøjskolebarn, har jeg naturligvis en skarp holdning til det).

Men jeg vil dog gå ind i, at der er taget en beslutning om at børnene i dag skal rykke sammen på slidte skoler, uden budget til udvidelse og sikring af ordentlige forhold. For det er der ikke penge eller tid til. Måske om nogle år. Og her vil jeg gerne rejse et kæmpestort flag. Fordi jeg, sammen med rigtig mange andre forældre, har børn i dag! Og vi har ikke børn i skolen om 10 år. Så er det tanken at børnene der går i skole i dag, skal ofres for at der på lang sigt kan komme kreative læringsmiljøer og vedligeholdte skoler?

Vi er mange ressourcestærke forældre i Egedal som ønsker det bedste for vores børn, således at de kan få nogle gode forudsætninger og selv blive ressourcestærke individer.

Vi vil ikke stiltiende se til at vores børn bliver gidsler i en langsigtet plan, hvori de risikerer at starte deres skolegang med turbulens, overfyldte klasseværelser, manglende lærere, splittede klasser, maling der skaller af bygninger og halvfarlige legepladser. Vi risikerer at vores børn mister glæden ved at gå i skolen og lysten til at lære. Det er en hel generation af skolebørn vi taler om her.

Vi nægter at acceptere dette. Alternativerne er fristende lige nu. De som har mulighed for det, flytter sine børn til privatskoler. Andre er begyndt at bestille møder med bank og ejendomsmægler. Det er SÅ trist at det skal gå den vej.

Jeg vil nødig flytte, jeg trives i Ølstykke. Men jeg vil også have at mine børn gør det. Derfor vil jeg rigtig gerne tage en ja-hat på. Men det kræver at skoleudvalg og skolebestyrelser hurtigt sørger for at begrænse den enorme usikkerhed som vi forældre sidder med.

Det kræver at der bliver kommunikeret en handlingsplan for hvordan vi sikrer at skolebørnene anno 2019 ikke bliver tabere i den langsigtede plan. Det kræver at der bliver bevilget de rammer og midler som skolebestyrelsen har brug for, for at gennemføre en sådan handlingsplan. Og det kræver at den vil blive gennemført for at vi kan sikre stabilitet, tryghed og ordentlige forhold for vores børn. Nu!

Kære Skoleudvalg – Vil I ikke nok hjælpe os til at gå på juleferie uden knuder i maven på grund at usikkerhed om vores og vores børns fremtid. Insister på at Egedals børn i dag også kan få en anstændig skolegang.

Publiceret 13 November 2018 10:31

SENESTE TV