Læserbrev om halveringen af tilskuddet til Egedals hjemmepassere. Modelfoto

Læserbrev om halveringen af tilskuddet til Egedals hjemmepassere. Modelfoto

Læserbrev: Anstændighed over for ”hjemmepasserne”

Af
Jørgen Guldborg

formand for Egedal Radikale Venstre

Ved byrådets beslutning af Budget 2019 blev tilskuddet til hjemmepasserne (forældre der passer eget barn i hjemmet) kraftigt beskåret.

Egedal Radikale Venstre er med i budgetforliget, og vi vedstår vores andel i den nævnte besparelse. Det var dog ikke med vores bedste vilje, men der gives og tages i en budgetforhandling.

Hvad næppe et eneste byrådsmedlem var bekendt med, var de afledte konsekvenser for de forældre, der er omfattet af ordningen. Nemlig, at det er med virkning fra den 1. januar 2019.

Forældretilskuddet gives for et år ad gangen. Sund fornuft, da den enkelte familie kan lægge budget herefter, samt planlægge andre praktiske tiltag. Så det havde også været sund fornuft og almindelig anstændighed, at lade bevillingen løbe ud, og ikke give en urimelig kort tidsfrist (1. januar 2019) til de berørte forældre. På sidste byrådsmøde, gjorde en forælder under spørgetiden opmærksom på den korte tidsfrist med bl.a. bemærkningen ”Jeg har taget orlov fra mit arbejde”, underforstået, for den periode pågældende har fået bevilget tilskud i.

Det er en særlig situation hjemmepasserne er bragt i. Til forskel fra de forældre, der benytter sig af kommunale pasningstilbud.

Egedal Radikale Venstre vil arbejde for, at Byrådet vil tilslutte sig et forslag om, at respektere den tidsramme nuværende forældre er omfattet af, således at bevillinger om tilskud før budgetvedtagelsen for 2019, kan løbe ud efter den takst, familien har planlagt efter.

Publiceret 05 December 2018 06:16