Ølstykke Stationsby er udvalgt som prøveklud for et pilotprojekt. Arkivfoto

Ølstykke Stationsby er udvalgt som prøveklud for et pilotprojekt. Arkivfoto

Forslag: Ølstykke udvalgt til nyt demokrati-projekt

Det er vigtigt at borgerne føler mere ejerskab på beslutningerne, siger planudvalgsformand om pilotprojekt om sundhed

Af
Finn Due Larsen

"Hvorfor lytter I politikere aldrig til os borgere?"

Mange kan nok genkende udsagnet og følelsen af, at de folkevalgte ikke hører eller inddrager borgerne i noget som helst. Nu vil et nyt projekt afprøve påstanden.

Forslaget, som Planudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har fået forelagt, går ud på at få nye og mere vidtgående måder at inddrage borgerne i beslutnings-processen på, og Ølstykke Stationsby er udvalgt som "prøveklud" for projektet. Under den lange overskrift "Mere liv og sundhed i hverdagen i Ølstykke Stationsby - via nye former for dialog og demokratisk deltagelse" skal borgere og politikere sammen sættes fokus på sundhed, gennem en række nye, demokratiske tiltag.

Henover 2019 skal der blandt andet etableres en Landsbyportal på nettet, såkaldte "sundhedsambassadør-workshop", "borgersamlinger" med involverede chefer og projektledere, 100-dages tests af gode sundheds-ideer med opfølgende "statusmøder" og meget andet.

Pilotprojektet afsluttes i august med et evalueringsmøde med en bred deltagergruppe. Projektet er udtænkt af konsulentfirmaerne Assembly Voting og Resonans. Som nævnt er der tale om et forslag, og byrådet skal tage endelig stilling på mødet 19. december.

"Det er borgerinddragelse på en anden måde, end vi har prøvet før, og det synes jeg lyder utroligt spændende", siger Ib Sørensen (Soc.), formand for Planudvalget.

"Tit er borgermøder jo noget med, at borgerne møder op, stiller kritiske spørgsmål til os politikere, og så vender tommelfingeren enten op eller ned, når vi svarer. Med det her projekt bliver borgerne inddraget mere, ved at få mere ejerskab på beslutningerne."

Ølstykke Stationsby er udvalgt af Assembly Voting og Resonans, da byen er beskrevet som at have "en lang række af aktive borgere, der allerede gør en stor indsats, og som kan aktiveres i projektet." Samtidig er det også et lokalsamfund, som "har et stærkt ønske om, at der kommer endnu mere liv og fællesskab i Ølstykke".

Publiceret 10 December 2018 08:36

SENESTE TV