"Jeg glæder mig meget til at se, hvor de efterfølgende analyser vil bringe os hen," siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard.

Egedals politikere er tyvstartet på "Budget 2020-2023"

Byrådet har været samlet til seminar, hvor emnet var en tidlig opstart på budget 2020-2023 - det har givet os en god inspiration, siger borgmester Karsten Søndergaard

Aftalen om seminaret er en del af budget 2019-2022. Budgettet indebærer et faldende overskud på driftsbalancen, en overskridelse af servicerammen og en betydelig reduktion af kassebeholdningen.

Derfor går man allerede nu i gang med at udpege temaer, som skal analyseres nærmere. Det kan både være reduktioner af serviceniveauer, og egentlige effektiviseringer.

Byrådet startede dagen med at få inspiration fra Cheføkonom Morten Mandøe fra KL. Han gav en beskrivelse af Egedals økonomi og service, set i lyset af Egedals socioøkonomiske behov.

Efterfølgende fortalte Thomas Adelskov, som er borgmester i Odsherred Kommune, hvordan man her har arbejdet politisk med at få tilpasset serviceniveauer og udgifter. Udfordringen var ligesom i Egedal at få et budget i balance.

I den kommende periode vil forvaltningen arbejde videre med de udpegede temaer. Resultatet af analyserne skal bruges i den kommende budgetproces.

Tættere på hinanden

"Det har været en utrolig god dag, hvor vi som Byråd har fået god inspiration, er kommet tættere på hinanden og har fået taget ejerskab til det videre arbejde. Jeg glæder mig meget til at se, hvor de efterfølgende analyser vil bringe os hen," siger Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune.

pressemeddelelse

Publiceret 11 December 2018 09:54

SENESTE TV