Smørum Gårdhuse er opført i 1976, og skal nu renoveres for næsten 200 millioner kroner. Foto: due.

Smørum Gårdhuse er opført i 1976, og skal nu renoveres for næsten 200 millioner kroner. Foto: due.

Kæmpe million-renovering af gårdhuse i Smørum

"Nok den største sag om boligrenovering i Egedal indtil nu", siger planudvalgsformand, efter boligselskabs ansøgning om lån er godkendt af kommunen

Af
Finn Due Larsen

137 boliger i Irishaven i Smørum, kaldet Smørum Gårdhuse, er i en så elendig forfatning, at der skal en totalrenovering til.

Egedal Boligselskab har ansøgt Landsbyggefonden om lån på samlet godt 200 millioner kroner. På sit seneste møde besluttede byrådet at godkende to lån på henholdsvis 140,6 og 56,3 millioner kroner med kommunal garanti.

I sin ansøgning til kommunen, der er tilsynsmyndighed, lader Egedal Boligselskab forstå, at man har udarbejdet en helhedsplan for en totalrenovering. Det fremgår videre, at Smørum Gårdhuse har dårligt indeklima og ringe komfort "på grund af kuldebroer, fugtophobninger i tagkonstruktioner samt fugt- og skimmelproblemer i forbindelse med krybekældre", som det er formuleret.

"Disse problemer har deres rod i udførelsesmæssige og projekteringsmæssige fejl i byggeriet. Derudover er klimaskærmen, brugs- og spildevandsinstallationerne, ventilation og badeværelserne nedslidte og utidssvarende", skriver boligselskabet.

Boligforeningen har undersøgt alternative muligheder, blandt andet for nybyggeri, men mener at have valgt den løsning, hvor man kan få det bedste resultat inden for de økonomiske rammer og lovgivningsmæssige muligheder.

Videre fremgår det, at alle beboere skal genhuses under renoveringen, da arbejdet er så omfattende, at man ikke kan bo i boligen, mens det udføres. Genhusningen vil ske i boliger i Irishaven, genhusningspavilloner opsat i Irishaven samt eventuelt i ledige boliger andre steder i boligselskabet.

Største renovering

"Det er nok den største sag om renovering af boliger i Egedal indtil nu", siger Ib Sørensen (Soc.), formand for Planudvalget, der nævner Boelholm i Stenløse som sammenligneligt.

Som nævnt godkendte byrådet på sit seneste møde boligselskabets lånoptagelse med en kommunal garanti. Den formulering bør dog ikke give anledning til nogen form for bekymringer, siger Ib Sørensen:

"Det er en standard-formulering, som vi også anvender i andre sammenhænge. Vi har endnu til gode at opleve i nyere tid, at kommunen er kommet til at hænge på noget i en sådan sag."

Byrådets godkendelse faldt ikke på plads uden kritiske bemærkninger. Niels Lindhardt Johansen (Kons.) lod forstå, at han havde stemt imod i Planudvalget, da han ønskede undersøgt mulighederne for et nybyggeri i stedet for renovering.

"Bekymrende"

"Der er ikke nogen der har påstået, at der er noget ulovligt i det her. Vi skal respektere beboerdemokratiet, men vi må godt som myndighed se på hvad vi får ud af det."

Ole B. Hovøre (V) lod forstå, at han stemte for i Planudvalget, men at han havde de samme bekymringer som Niels Lindhardt Johansen:

"Det er bekymrende, at de her sager dukker op hele tiden. De havde en lignende sag i Lundegården, Ballerup, hvor det var for mange flere penge. Der kunne man heller ikke bulldoze."

Ib Sørensen (Soc.), formand for Planudvalget, svarede:

"Vi er tilsynsmyndighed på det. Det er at blande tingene sammen og tale om nedrivning eller nybyggeri. Vi har en lov om almenboliger, og man kan ikke gå imod loven. Det er deres ejendom, og et flertal har ønsket denne renovering."

Godkendelsen blev herefter vedtaget af et enigt byråd.

Publiceret 11 December 2018 09:09

SENESTE TV