Der er mange bolde i luften når det handler om tennis i Smørum - også politisk... Foto: Mostphotos.

Der er mange bolde i luften når det handler om tennis i Smørum - også politisk... Foto: Mostphotos.

Ny tennishal trækker ud - er blevet principiel

Byrådet skal nu drøfte de spørgsmål som sagen rejser, og herefter ventes den konkrete sag behandlet igen

Af
Finn Due Larsen

Skal der opføres en ny stor tennishal i Smørum?

Det mener Ledøje-Smørum Tennisklub, og klubben har, som vi tidligere har omtalt i Lokalavisen Egedal, sendt en anmodning til Egedal Kommune.

Tilbage i maj i år var optimismen stor, og der blev spået en ny hal klar til november.

Sådan gik det som bekendt ikke, og det skyldes blandt andet, at anmodningen har sat gang i nogle principielle overvejelser i Egedal Kommune.

"En svær størrelse"

På byrådets møde på onsdag skal politikerne drøfte retningslinjerne for private aktører i anlægsprojekter på idrætsområdet.

Baggrunden er, at ansøgningen fra klubben går på etablering af en privat tennishal i tilknytning til Smørum Idrætscenter. En anmodning som Kultur- og Erhvervsudvalget behandlede i juni måned, hvor tennis- og squash-faciliteter blev foreslået finansieret af en privat investor.

"Det er en svær størrelse at have med at gøre", siger Ib Sørensen (Soc.), formand for Planudvalget.

Den konkrete sag har rejst spørgsmålet, om et privat ejet anlæg kan være placeret på en grund omgivet af offentlige anlæg. Af administrationens oplæg fremgår det blandt andet, at der "juridisk ikke er noget til hinder for det".

Men at det anbefales, at der gives mulighed for en placering i tilknytning til bestående kommunale anlæg "under forudsætning af, at tilbuddet supplerer de eksisterende tilbud og ikke belaster offentlige faciliteter til omklædning med videre", som det fremgår.

Går det på byrådsmødet som administrationen har indstillet, vil kommunen udover at træffe en principiel beslutning, samtidig gå videre med den konkrete anmodning fra tennisklubben. Det ventes at ske i starten af det nye år.

"Prestigeprojekt"

Ib Sørensen understreger, at han er positiv overfor den konkrete ansøgning.

"Når vi får en ny sag på den, så må vi tage stilling til den der. Det er klart, at hver gang vi får en ansøgning fra en idrætsforening, må det behandles grundigt, og så må det vejes op imod det øvrige idrætsliv i kommunen."

Som tidligere omtalt har Ledøje-Smørum Tennisklub og Egedal Idrætsfællesskab (EIF) længe arbejdet på at få opført en tennishal i Smørum. Muligheden bød sig, da klubben stod klar med en investor, men projektet kræver opbakning fra Egedal Kommune.

Der blev skitseret en hal i størrelsesordenen 36 gange 63 meter, som er 9 meter høj, som er udfarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Tennis Forbund, GVL og PlayMaker.

“Det er et prestigeprojekt, hvor hallen får markedets bedste indendørs tennisgulv. Der bliver afviklet Davis Cup på dette gulv. Foruden de tre tennisbaner, er der afsat plads til to squash baner. Egedals borgere kommer altså til at stifte bekendtskab med nye sportsgrene i kommunen. Lokalt kan der også spilles badminton og bordtennis, hvilket giver mulighed for at afvikle racketlon-turneringer,” lød det dengang fra Ledøje-Smørum Tennisklub.

Stadig optimisme

På trods af at den politiske proces har forhalet planerne, er optimismen intakt i klubben:

"Vi tror stadig fuldt og fast på, at det her projekt nok skal blive til noget", siger Martin Brandt, formand for Ledøje-Smørum Tennisklub.

Han ønsker derudover ikke at kommentere planerne yderligere endnu, men vil afvente den videre behandling af sagen.

Publiceret 12 December 2018 11:03

SENESTE TV