Ledøje-Smørum historisk Forenings Årsskrift 2018 er på gaden. Mostphoto

Ledøje-Smørum historisk Forenings Årsskrift 2018 er på gaden. Mostphoto

Ledøje-Smørum Historisk Forening klar med "årsskrift 2018"

Årsskrift byder igen i år på masser af lokale historier

Den 7. december udkom Ledøje-Smørum historisk Forenings Årsskrift 2018.

Fonden for Oldtidsstier i Nordsjælland har afdækket forløbet af de vigtigste oldtidsstrøg i området.

Det viser sig, at disse helt fra bondestenalderen for 5.800 år siden, gennem oldtiden og formentlig også i vikingetiden og frem til middelalderen netop har gået gennem Ledøje-Smørum.

Årsskriftets første artikel handel om disse oldtidsstrøg og om muligheden for at lokalisere dem og de tilhørende seværdigheder på ture i området.

I næste artikel møder vi familien Tutein, der ejede Edelgave Gods i godt 100 år. Denne handelsfamilie, som var en af Københavns betydeligste, tjente store formuer på slavehandel sidst i 1700-tallet og først i 1800-tallet. Familien ejede adskillige handelsskibe, fine palæer og områder i København og erhvervede i 1810 Edelgave som sommerbolig.

Derefter møder vi Ragnhild Jensen, som voksede op på Langmosegård i Smørumnedre i 1930’erne, og som på nær nogle få år har boet hele sit liv her. Hun har fulgt Smørums udvikling fra landsbyen var et typisk bondesamfund, hvor alle kendte hinanden, til den udviklede sig til en moderne forstad til København. Flere gårde herunder Langmosegård og nabogården Langdyssegård blev i 1960’erne solgt til kommunen for at give plads til nye parcelhusbyggerier nord for landsbyen.

I forlængelse heraf møder vi i den næste artikel Anne og Hardy Pedersen, som var de første, der under primitive forhold og på den bare mark byggede hus i Tulipanhaven sidst i 1960’erne, netop på jord, der tidligere havde tilhørt Langdyssegård.

Derefter følger en spændende artikel om et skoleprojekt i 1970 omfattende en 7. klasse fra Centralskolen, senere Søagerskolen, og en lille skole i bygden Qassiarsuk på Grønland og deres lærere. Det er spændende at læse om de danske børns bestræbelser på at tjene penge til det ambitiøse udvekslingsprojekt og om deres oplevelser små tre uger i Grønland. Efterfølgende hører vi om de grønlandske børns tre måneder lange ophold i Danmark.

Årsskriftet slutter af med artikler om Historisk Forenings spændende rejse til Danelagen, om historisk interessante genstande afleveret i 2017 samt om arbejdet i henholdsvis Lokalhistorisk Arkiv og Ledøje-Smørum historisk Forening.

Publiceret 14 December 2018 09:18

SENESTE TV