"Vi kigger ind i en stram økonomi, hvor et samarbejdende byråd skal finde de bedste løsninger og prioriteringer til gavn for alle," skriver borgmesteren.

Nytårshilsen fra Egedals borgmester Karsten Søndergaard: "2019 bliver endnu et travlt år - byrådet får nok at se til"

Karsten Søndergaard ser tilbage på det politiske år i Egedal Kommune

Af
Karsten Søndergaard

borgmester i Egedal Kommune

Til alle borgere i Egedal – unge som ældre – skal der lyde et stort Godt Nytår.

Første år af denne byrådsperiode er gået – det er nærmest fløjet af sted. Det har været et travlt og spændende år som borgmester i Egedal Kommune.

Alle 21 byrådsmedlemmer har oplevet et stort antal møder og meget læsestof. Jeg tager hatten af for den store indsats alle har ydet. Det er ikke altid, man ser så meget til familien. For de ni nye byrådsmedlemmer er det en stor forandring og mange nye områder at sætte sig ind i.

To af de mest benyttede ord i 2018 har været ”Multifunktionelle kvadratmeter”. Det dækker over, at byrådet fra starten af, har været optaget af, hvordan vi udnytter de kommunale bygninger bedst muligt.

Tænker langsigtet

Meget handler om økonomi og på bygningssiden har vi desværre set et større og større vedligeholdelsesefterslæb. Der har ikke været råd til at foretage den nødvendige vedligeholdelse.

Heldigvis har vi et ansvarligt byråd som tænker langsigtet. Det betød et budget for 2019 og de kommende år med en 10-årig investeringsplan på 1,2 mia. kr.

Penge der bl.a. skal anvendes til bedre rammer og læringsmiljøer for vores folkeskoleelever. Ca. 500 mio. kr. er afsat til dette formål. Med i planen er også lukning af to skolematrikler, Søagerskolen og Toftehøjskolen. Disse bygninger vil være for dyre at sætte i stand og det vil være billigere af bygge ud andre steder. Skolelukninger har naturligvis fyldt meget i medierne – det er helt naturligt med følelser på dette område. Jeg tror på, at ændringerne vil komme vores børn til gode – også på kort sigt.

Et andet stort beløb i investeringsplanen er afsat til byudvikling, som rigtig er ved at tage fart. Der skal bygges mange steder i Egedal i de kommende år. Omkring rådhuset begynder de første huse at skyde op. Der bygges ved biografgrunden, i Stenløse Syd, i Dyvelåsen. Snart begynder planlægningen af området ved Smørum Vest samt de 80 mindre fleksible boliger i Ølstykke, Stenløse og Smørum. Endelig foretages byggemodning på erhvervsarealer i Værebro. Vi skal både være bo- og erhvervskommune.

Der sker noget

På grunden hvor Ølstykke Rådhus lå, er der flyttet 88 familier ind. Jeg var til stede på indflytningsdagen. Et stort virvar af flyttebiler, trailere, sækkevogne og glade beboerne som mødte hinanden for første gang. Der sker noget i Egedal.

Den nye daginstitution i Smørum er klar til at tage i mod nye små børn fra sommeren 2020. Der er valgt et meget spændende projekt som jeg glæder mig til at se færdigt.

Et nyt demensplejecenter er også besluttet. Det skal stå færdigt i 2022, så vi kan følge med behovet for plejeboliger, når antallet af ældre virkelig begynder at stige. Egedal vil få en meget stor stigning i +85 årige de kommende 10 år.

På børneområdet har vi startet arbejdet med en ny vision på området. ”Hvad skal Egedals dagtilbud være kendt for?” har været overskriften på afholdt workshop. Der arbejdes videre med visionen i 2019.

Der er sket mange andre spændende ting i 2018. I efteråret har vi åbnet en ny klub for voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Dejligt at disse borgere har fået et hyggeligt sted at mødes.

Egedal er også kommet på Danmarkskortet i 2018. Trap Danmark har udgivet deres nyeste bog om kommuner i Danmark. 65 flotte sider med god beskrivelse af vores kommune med både historie, natur og kultur.

Svenskeslaget blev endnu engang markeret med hestevogne, krudt og kugler. En festlig begivenhed hvor mange frivillige gjorde en stor indsats.

De frivillige har nemlig endnu engang gjort en kæmpe forskel i Egedal. Flygtningenetværket er fortsat aktivt. På vores plejecentre har vi frivillige spise- og læsevenner som gør en stor forskel for vores ældre borgere.

Kæmpe forskel

Forenings- og idrætslivet har fået et nyt lokale-bookingsystem – og det virker. Udskiftningen er sket efter en lang periode, hvor alle har været sat på lidt af en prøve. Vores seneste system virkede ikke. Jeg kan godt forstå, at det har givet anledning til en del frustrationer rundt omkring i foreninger og klubber.

Hen over den varme sommer viste borgerne i Egedal også, at man godt kan hjælpe hinanden med et lift i bilen. Togene holdt stille i tre måneder pga. vedligeholdelse og udskiftning af spor. Det var herligt at se, hvordan folk fandt sammen på bl.a. Facebook og fik aftalt fælles kørsel.

Penge til færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen lader stadig vente på sig. Jeg tror fortsat på, at anlægsarbejdet vil komme i gang inden for de næste to – tre år. I Finansloven er medtaget finansiering af en ny miljøundersøgelse. Det er et lille skridt i den rigtige retning.

Jeg oplever stadig en stor interesse for kommunens, byrådets og mine aktiviteter. På Facebook kan man fortsat følge med på kommunens side og på min borgmester-side.

Jeg har indført borgmester-kaffe hver måned på rådhuset. Det har været spændende og høre om de dagligdags udfordringen, I støder på. Borgmester-kaffen fortsætter i 2019.

Lige inden jul fik vi gennemført et Samlingsstedsforbud ved Rockerborgen i Ganløse. Rockerklubben har helt naturligt skabt meget utryghed blandt naboerne i området. Jeg håber der nu kommer ro i området.

Stram økonomi

2019 bliver helt sikkert også et travlt år. Byrådet får nok at se til.

Vores store skoleprojekt kommer vi til at bruge mange ressourcer på, ligesom planlægningen af det nye plejecenter kommer til at fylde.

Vi kigger fortsat ind i en stram økonomi, hvor et samarbejdende byråd skal finde de bedste løsninger og prioriteringer til gavn for alle.

Endnu engang godt nytår til alle borgere i Egedal.

Publiceret 01 January 2019 06:02

SENESTE TV