Jyllinge Skole og Baunehøjskolen i Jyllinge kan blive lagt sammen til én skole. Forslaget har medført seks kommentarer i høringsfasen. Arkivfoto

Jyllinge Skole og Baunehøjskolen i Jyllinge kan blive lagt sammen til én skole. Forslaget har medført seks kommentarer i høringsfasen. Arkivfoto

Jyllinges to skoler kan blive lagt sammen:"Vi er nødt til at samle ressourcerne"

Borgmester Joy Mogensen sætter ord på forslaget om at sammenlægge Jyllinge Skole og Baunehøjskolen, der i høringsperioden har fået seks kommentarer

Roskilde Byråd sendte i oktober forslag om sammenlægninger af skoler i blandt andet Jyllinge i offentlig høring - og der er i den forbindelse indkommet 77 høringssvar (seks fra Jyllinge), som politikerne nu vil forholde sig til.

"Det er et stor indgreb i lokalsamfundet, når byrådet foreslår at ændre til skolestrukturen. Derfor vil jeg vil gerne takke de mange forældre i Vor Frue, Viby, Gadstrup og Jyllinge for deres kommentarer. Jeg har læst hvert eneste hørringssvar, og jeg garanterer, at de vil blive behandlet grundigt og seriøst af politikere og forvaltning, siger borgmester Joy Mogensen i en pressemeddelelse.

De fire forslag til ny skolestruktur er, at Jyllinge Skole og Baunehøjskolen i Jyllinge lægges sammen til én skole, at Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen i Viby også bliver én skole, at alle kommunale 10. klasses tilbud samles på Tiendeklassecenteret (TCR) i Roskilde, og at Vor Frue skole bliver indskolingsskole for 0.-3. klasse. Den endelige beslutning herom bliver truffet af byrådet efter høringen.

"Hvis vi skal have en sammenhængende folkeskole med fokus på kvalitet, så er vi nødt til at samle ressourcerne. Vi har haft en indgående og til tider også hektisk debat både i Jyllinge, Viby og Vor Frue, hvor mange argumenter er blevet vendt og drejet. Nu afventer jeg svar fra skolerne og deres bestyrelser om deres ønsker til den fremtidige model. Jeg ved, at de berørte skoler og bestyrelser alle har arbejdet hårdt for at finde den bedste løsning for både elever, medarbejdere og forældre. Derfor kan jeg heller ikke være mere konkret lige nu, for det arbejde fortjener, at vi bruger tid på at overveje de forslag, som skolerne og bestyrelserne kommer med," siger borgmester Joy Mogensen.

Flere modeller

15. januar er der frist for, at skolerne og deres bestyrelser i Viby og Jyllinge kan komme med deres forslag til, hvordan den sammenlagte skole skal organiseres, og hvad den skal hedde. Spørgsmålet om ledelse på skolerne vil blive afklaret i forlængelse af skole- og Børneudvalgets møde 15 januar, hvor den fremtidige skolestruktur er på dagsordenen.

De tre mulige scenarier, er at indskoling og mellemtrin samles på den ene skole og udskolingen på den anden, at der bliver indskoling og mellemtrin på begge skoler, men udskoling kun på den ene og at bestyrelsen selv vælger en model med en mere ligelig fordeling af elever på de to matrikler.

Borgmester Joy Mogensen lægger vægt på, at det bliver en inddragende proces, når den fremtidige struktur skal falde på plads:

"Det er vigtigt, at alle parter involveres i den proces, det er at gennemføre den model, der besluttes. Både medarbejdere, forældrebestyrelse og elever skal være med til at sætte deres aftryk på fremtiden for deres skole, og forældrene skal løbende informeres," siger hun.

Dyre i drift

At det er nødvendigt at gennemføre ændringer af skolestrukturen er borgmesteren ikke i tvivl om.

"Roskilde Kommunes nuværende skolestruktur er præget af flere mindre skoler, som er dyrere i drift end de større skoler. Samtidig betyder den demografiske udvikling, at vi skal bruge flere penge på andre velfærdsområder. Roskilde er ikke en fattig kommune, men større behov giver en udfordring i at få driften til at hænge sammen økonomisk," siger Joy Mogensen.

Publiceret 08 January 2019 09:50

SENESTE TV