Jette Tjørnelund.

Jette Tjørnelund.

Læserbrev: Venstre-forslag om kommunikation ved forhøjet vandstand

Af
Jette Tjørnelund

gruppegformand for Venstre i Roskilde Kommune

Venstre foreslår, at kommunens hjemmeside og facebookside videreformidler relevante informationer og anbefalinger fra myndigheder om tiltag ved varsel om forhøjet vandstand i fjorden.

Tydelig og ensartet kommunikation er særlig vigtig ved kriser eller usædvanlige forhold. Der er efter vores opfattelse et udækket behov for, at informationer ved varsel om forhøjet vandstand i fjorden struktureres og kommunikeres fra kommunen også selvom kommunens krisestab ikke formelt er aktiveret.

Et eksempel på behovet og forventning om information fra kommunen er varslet om forhøjet vandstand i forbindelse med stormen Alfrida. Her udsendte Midt- og Vestsjællands Politikreds og den Lokale Beredskabs Stab 1. januar 2019 en meddelelse med titlen: Myndighederne er klar. Det fremgår af meddelelsen, at borgerne kan søge nærmere oplysninger om de iværksatte tiltag på kommunens hjemmeside www.Roskilde.dk.

Der blev imidlertid hverken opslået meddelelser, der informerede om de iværksatte tiltag på kommunens hjemmeside eller facebookside. Borgere, foreninger eller virksomheder, der har søgt information af officielle kanaler har dermed ikke fået de informationer via Roskilde kommune, der tilsyneladende var forventning om fra den Lokale Beredskabs Stab og politiet.

Det vil efter vores opfattelse være naturligt, at kommunen tager kommunikationsopgaven på sig ved varsel om forhøjet vandstand og dermed bidrager til mere klarhed og mindre utryghed hos borgerne.

Publiceret 11 January 2019 06:09

SENESTE TV