Formand: Millioner til gårdhuse er ikke en totalrenovering

Selvom store millionbeløb bliver afsat til renovering i Smørum Gårdhuse, er der stadig meget der ikke vil blive udbedret, lyder det fra formand for boligafdeling

Af
Finn Due Larsen

Smørum Selv om der er en større renovering på vej for beboerne i Smørum Gårdhuse, bliver der ikke tale om en totalrenovering af boligerne. Det siger Flemming Schandorff, formand for boligafdelingen Smørum Gårdhuse, der omfatter 137 boliger i Irishaven.

Det sker som reaktion på byrådets behandling af sagen, der, som tidligere omtalt i Lokalavisen, blev fremlagt på mødet den 28. november. I indstillingen fra forvaltningen og i overskriften på byrådets dagsorden stod "Totalrenovering af Smørum Gårdhuse", men selv om mange millioner afsættes til at forbedre boligerne, er udtrykket "totalrenovering" misforstået, siger Flemming Schandorff.

Han påpeger, at der stadig vil være meget som boligerne ikke får udbedret.

Beton renoveres ikke

"Det er korrekt, at renolveringsbudgettet er på 201.887.714 kroner i 2016-priser, hvoraf Landbyggefonden støtter med et 30-årigt realkreditlån på overslagsmæssigt 140.684.431 kroner, og der skal fremskaffes et almindeligt 30-årigt realkreditlån på overslagsmæssigt 56.043.283 kroner hvorfra trækkes forskellige tilskud på omkring 5.160.00 kroner. Men hvad er renoveringsplanen eller rettere sagt, hvad skal ikke renoveres. Betonelementerne, der er den bærende konstruktion i bebyggelse og som er årsagen til kuldebroer og skimmelsvamp i enkelte boliger bliver ikke renoveret om følge af, at det ville koste yderligere mere end 50 millioner kroner, og det ville Landsbyggefonden ifølge de foreliggende oplysninger ikke støtte", siger han, og fortsætter:

"Smørum Gårdhuse vil således fremstå med samme synsindtryk som billedet viser efter renoveringen. Beboerne skal således leve videre med kuldebroer og risiko for skimmelsvamp efter renoveringen. Endvidere vil tagene heller ikke blive renoveret."

De "bløde" dele

Flemming Schandorff fremhæver, at der er tale om en renoveringsplan af de ”bløde” dele af bebyggelsen, i form af nye træfacader ind mod haverne, nye køkkener og nye toilet/baderum.

"Når renoveringsplanen er gennemført skal der over driften bruges penge på nye hoveddøre, reparation af tagene og afrensning af betonelementerne samt den øvrige løbende drift herunder afhjælpningen af skimmelsvamp. Renoveringsplanen som KAB kalder en helhedsplan, hvad det ikke er, har et omkostningsniveau, som i 2016-priser betyder en huslejeforhøjelse på 16,8 procent. Hvilket selvfølgelig ikke holder, når der endeligt skal beregnes husleje udfra tilbudsprisernes prisniveau 2020. Man kan kun gisne om, hvad den endelige huslejeforhøjelse bliver."

Udover huslejeforhøjelsen vurderer han, at der vil være behov for driftsbudget-forhøjelser på 3-5 procent årligt til at udbedre det der ikke er med i renoveringsplanen.

"De nye huslejer vil kunne medføre en del fraflytning, idet de mindrebemidlede i bebyggelsen i forvejen ligger højt med hensyn til boligsikring/boligydelse. Der er dog også andre, der kan forventes at fraflytte, idet renoveringen ikke medfører det kvalitetsløft af boligerne, som var meningen med renoveringen."

Startede i 2011

Flemming Schandorff tilføjer, at renoveringssagen startede i 2011 udfra beboernes ønske om isolering af betonelementerne, så man kunne komme af med kuldebroerne og dermed skimmelsvamp problematikken.

"Beboerne har hele tiden fået besked på, når de flyttede ind, at de ikke måtte stille skabe og lignende direkte op ad betonvæggene, da det ville skabe skimmelsvamp. At 2/3 af de fremmødte beboere ved afdelingsmødet i oktober stemte ja indebærer kun, at de har sagt ja til at Egedal Boligselskab og KAB kan fortsætte med at projektere renoveringsplanen. Det kaldes en skema A godkendelse", siger formanden, og fortsætter:

"Den endelige godkendelse af og igangsætning af renoveringssagen skal ske ved et afdelingsmøde i Smørum Gårdhuse, når projektering er gennemført, og der er indhentet tilbud fra entreprenørerne. Afdelingsmødet vil blive forelagt et skema B, der indeholder de økonomiske konsekvenser, hvis man vil gennemføre sagen. Afdelingsmødet skal så sige ja eller nej.

Hvis afdelingsmødet siger nej, så skal der udarbejdes nye planer, som retter op på de væsentligste mangler i bebyggelsen, og det skal selvfølgelig også finansieres enten over driften eller ved optagelse af lån."

Publiceret 16 January 2019 05:00