Ellen Trane Nørby, tv., lyttede sammen med Peter Olrik fra direktionen interesseret under besøget i Sundhedscentret til en deltager på prostatakræftholdet,

Ellen Trane Nørby, tv., lyttede sammen med Peter Olrik fra direktionen interesseret under besøget i Sundhedscentret til en deltager på prostatakræftholdet,

Minister tog pulsen på sundheden i Egedal

Sundhedscentre som det i Egedal er noget af det vi vil prioritere i fremtiden, sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby under sit besøg i kommunen

Af
Finn Due Larsen

Egedal Sundheds-indsatsen i Egedal Kommune blev tjekket ud og pulsen taget, da sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) lagde vejen forbi i fredags.

Der var ros fra ministeren til den kommunale sundheds-indsats:

"Sundhedscentre som det i Egedal er noget af det, vi vil prioritere i fremtidens sundhedsvæsen", sagde hun.

"Vi skal have styrket det nære sundhedsvæsen, og det er Egedal i den grad lykkedes med. Og så samarbejder Egedal også med de omkringliggende kommuner, og det har vi behov for at styrke i den kommende tid med en sundhedsreform."

Tværkommunalt

Ellen Trane Nørby hørte blandt andet om det arbejde der foregår tværkommunalt, under overskriften "Vi samler kræfterne".

Egedal Kommune indgår blandt andet i et tætsamarbejde om kræftrehabilitering mellem kommunerne Rødovre, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Herlev, Ballerup, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

"Gode resultater"

De ni kommuner samarbejder om at tilbyde rehabiliterende tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Samarbejdet består af en lang række sammenhængende indsatser, der har som mål at hjælpe den enkelte borger til at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, både under og efter sygdommen.

"Jeg håber, ministeren bliver inspireret af de gevinster, vi synes, at vi har høstet her.", siger Britt Rosendahl, der er leder af Hjemmepleje, Sundhed og Træning i Egedal Kommune, efter ministerbesøget.

"Projektet "Vi samler kræfterne" er jo et spændende projekt, hvor borgerne også rejser på tværs af kommunegrænserne for at få en god ydelse, og der har vi en masse gode resultater."

Publiceret 16 January 2019 12:30