Ny køreplan for budgettet vedtaget

Den nye budgetproces har som mål at øge overblikket for politikere og administration. Høringsfristen bliver kortere

Af
Finn Due Larsen

Egedal Der bliver tale om en ny "køreplan" der skal følges for både administration og og politikere, når arbejdet med at lægge kommunens budget for 2020-2023 skal gennemføres.

Byrådet har netop godkendt et forslag til budgetproces 2020-2023, og det indeholder en række forandringer i forhold til tidligere år. Begrundelsen er, at det skal give politikerne i byrådet et bedre overblik over kommunens økonomi og de politiske prioriteringsmuligheder.

"Som led i budgetprocessen flyttes høringsperioden til efter sommerferien. Formålet er, at både politikere og borgere, som ønsker at afgive høringssvar, kan give det på en mere præcis og retvisende baggrund", skriver kommunen i en pressemeddelelse.

"Først på det tidspunkt kender man de præcise konsekvenser af kommunernes økonomiske forhandlinger med regeringen - og dermed de økonomiske rammer og forudsætninger for budgetforhandlingerne."

Kortere høringsfrist

Det betyder samtidig, som en vigtig oplysning til borgerne, at høringsfristen bliver kortere. Budgetmaterialet og budgetforslag sendes i høring i to uger først i september, i denne periode holdes der også et borgermøde om budgettet.

"Når vi allerede nu orienterer så bredt ud, er jeg sikker på, at alle som ønsker det, kan afgive høringssvar indenfor fristen. Og det vil fremover ske på et mere retvisende grundlag. Vi lægger stor vægt på muligheden for demokratisk indflydelse, og på at alle får mulighed for at give deres mening til kende", siger borgmester Karsten Søndergaard (V).

Egedal Kommune vil også orientere normale høringsparter om den ændrede høringsfrist direkte.

Køreplanen

De vigtigste datoer for budgetprocessen 2020 bliver som følger:

3. - 4. maj 2019: Byrådet afholder strategiseminar.

21. juni 2019: Byrådet afholder budgetseminar, hvor status på kommunens økonomi og økonomiaftalen drøftes.

30. august 2019: Byrådet afholder sit 2. budgetseminar, hvor budgetmaterialet gennemgås.

5. september 2019: Der afholdes Borgermøde om budget 2020.

2. - 16. september 2019 Høringsperiode.

Budgettet skal senest være godkendt den 9. oktober 2019. 

due

Publiceret 05 February 2019 10:04

SENESTE TV