Over 400 sandsække blev tirsdag og onsdag taget i brug i Jyllinge Nordmark for at holde vandet på afstand. Fotos: KT

Over 400 sandsække blev taget i brug i Jyllinge Nordmark for at holde vandet på afstand efter stormen Alfrida. Fotos: KT

Stormflod: DMI, beredskab og kommune vil forbedre kommunikationen

Stormen Alfrida viser at der er behov bedre planlægning, er DMI, beredskabet og Roskilde Kommune enige om

Jyllinge/Tangbjerg Der skal kommunikeres bedre, når det handler om varsling og prognoser for vandstands-stigninger.

Det var DMI, Østsjællands Beredskab og Roskilde Kommune enige om på et fælles møde, der netop er blevet afholdt. På mødet blev det diskuteret, hvordan varslinger og prognoser bliver bedre kommunikeret og lettere at afkode for borgere, beredskab og kommune

På mødet blev den seneste storm, Alfrida, vendt og drejet. I forbindelse med vandstigninger i Roskilde Fjord, fra stormen har både Roskilde Kommune, Østsjællands Beredskab og borgerne i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord oplevet, at det har været svært at planlægge beskyttelse af egen ejendom og fælles værdier.

DMI's vandstandsprognose var unøjagtig, da Alfrida passerede landet, og det skabte både utryghed og dårlige arbejdsvilkår for beredskab, frivillige og borgere. Derfor vil DMI nu gå i gang med at forbedre kommunikationen omkring prognoser og varsler og med forbedringer af deres vandstandsmodeller-

Det oplyser Roskilde Kommune i en pressemeddelelse.

Dialog ikke god nok

Hos DMI erkender man, at dialogen med beredskabet om varsler og udvikling i situationen ikke har været god nok:

"Situationen i Roskilde efter blæsevejret Alfrida har vist, at vi ikke har været gode nok i vores dialog med beredskabet om varsler og udvikling i situationen. I farlige vejrsituationer skal der ikke være tvivl om, hvilke oplysninger beredskaberne skal forholde sig til, og det skal vi gøre bedre", forklarer direktør i DMI Marianne Thyrring og fortsætter:

"Roskilde Fjord er et kompliceret område, som udfordrer vores vandstands-modeller og gør det svært at ramme præcist nok med vores prognoser. Den usikkerhed har vi ikke været gode nok til at formidle. Det er vigtigt, at vi får gjort helt tydeligt, at man skal forholde sig til vores varsler og ikke alene vores prognoser. Vores fornemmeste opgave er netop at understøtte beslutninger hos borgere og beredskaber, så derfor har Roskildes oplevelse affødt en række interne tiltag, så vi kan gøre det bedre fremover."

Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune, er glad for meldingerne:

"Jeg vil gerne takke DMI for et rigtigt godt møde, hvor vores bekymringer over varsler og unøjagtige prognoser blev imødekommet med stor seriøsitet", siger hun.

"Borgerne har oplevet store frustrationer over de prognoser, der har været tilgængelige på DMI's hjemmeside. De har ikke passet - og springer mange centimeter på kort tid. Beredskabet har også oplevet, at der er gået for lang tid mellem opdateringer af de kvalitetssikrede varsler."

Hun er glad for, at DMI nu vil handle på bekymringerne:

"DMI viser her, at de er en åben myndighed, som hurtigt og effektivt lytter og reagerer på deres omverden."

FAKTA

Hvad er en prognose - og hvordan skal den læses

En prognose er en model, som beregner givne parametre fx vandstandshøjde ud fra fysiske og matematiske love. Den vandstandsprognose, som vises på dmi.dk er yderligere udsat for en matematisk korrektion baseret på observationer. Prognosen er derfor ikke efterset af en meteorolog og er udelukkende et automatiseret produkt.

Hvad er et varsel - og hvordan skal den læses

I varslingssituationer tilføjes meteorologisk erfaring til prognosen. Erfaringen dækker over lokalt kendskab og faglig viden, som blandt andet går ud på at kende prognosens styrke og svaghed.

Publiceret 06 February 2019 10:20

SENESTE TV