Deltagerne på fugleturen i Gundsømagle kan muligvis få et glimt af sanglærken. Foto: Jan Skriver

Deltagerne på fugleturen i Gundsømagle kan muligvis få et glimt af sanglærken. Foto: Jan Skriver

Fugleværnsfonden byder på fugletur ved Gundsømagle Sø

Lørdag den 2. marts fra kl. 10.00 til 13.00 afholder Fugleværnsfonden den månedlige optællingstur i reservatet ved Gundsømagle Sø.

Deltagerne går ad trampestien gennem rørskoven til fugletårnene. Fra de to fugletårne har man et fantastisk syn over søen, rørskoven og de tilstødende enge. Gruppen vil kigge og lytte efter de første forårsbebudere som lærker og viber på Gåseengen samt rastende andefugle på søen.

Deltagerne bedes medbringe kaffe og noget spiseligt til en pause ved vesttårnet, hvor der er bænke. Mødestedet er P-pladsen over for Østrupgård, St. Valbyvej 276, Veksø Sjælland.

Turleder er Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Gundsømagle Sø.

Publiceret 23 February 2019 06:03

SENESTE TV