Bo Vesth (V) fremlagde ved borgermødet de foreløbige planer for Stenløse Å. Foto: Mikkel Davidsen

Bo Vesth (V) fremlagde ved borgermødet de foreløbige planer for Stenløse Å. Foto: Mikkel Davidsen

Skal Stenløse Å lægges i rør?

Den mulige fremtid for åen blev skitseret ved borgermøde

Af
Jesper Berg

stenløse Projektet med at gøre Stenløse Å til et spildevandsteknisk anlæg, hvor åen som et led i klimatilpasning af Stenløse by delvist bliver lagt i rør, var temaet for et borgermøde forleden på Egedal Rådhus.

"Det var et rigtig godt møde, hvor 100-150 interesserede borgere både kom med spørgsmål til og udtrykte bekymring for projektet," fortæller formanden for teknik og miljøudvalget i Egedal Kommune, Bo Vesth (V), som er den politisk ansvarlige for klimatilpasningsplanen.

"Kapaciteten i Stenløse Å er simpelthen ikke stor nok til at håndtere de jævnlige oversvømmelser, vi oplever i specielt de lavtliggende områder af Stenløse, så vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Vi kan som politikere ikke tillade os at sidde med hænderne i skødet," forklarer politikeren om projektet, som dog møder stor modstand blandt lokale lodsejere.

Blandt andre Hatla Johnsen, som er en af de, der står bag protestgruppen 'Bevar Stenløse Å', og som erkender, at politikerne står i et kæmpe dilemma i forhold til de klimaudfordringer, kommunen står overfor, og de ressourcer, der er til rådighed.

"Det virker, som om de ansvarlige lytter til os, men vi efterlyser, at der bliver taget initiativ til at finde alternative løsninger, som i højere grad tilgodeser naturen i området. Da det blandt andet er penge, der mangler, hvorfor har man så for eksempel ikke prøvet at kontakte Realdania, som andre steder i landet har hjulpet med den slags," spørger hun.

Borgermødet fandt sted umiddelbart før, at høringsperioden slutter 25. marts, men der er endnu lang tid, til projektet - hvilken form det end får - bliver ført ud i livet.

"Nu er der en VVM-undersøgelse i gang, og de mange input fra borgermødet og høringen skal behandles, så der bliver ingen politisk beslutning før slutningen af næste. Og vi skal nok frem til 2025, før projektet bliver ført ud i livet," siger Bo Vesth.

Publiceret 12 March 2019 11:30

SENESTE TV