Sagens kerne ved Jyllinge Nordmark. Foto: Roskilde Kommune.

Sagens kerne ved Jyllinge Nordmark. Foto: Roskilde Kommune.

Dige: Staten står fast på midlertidigt byggeforbud

"Det giver slet ikke nogen mening", siger borgmester

Jyllinge Miljø- og Fødevareklagenævnet har besluttet at fastholde den afgørelse, som nævnet selv traf den 8. marts om et midlertidigt byggestop.

Beslutningen kommer efter et forløb, hvor Roskilde Kommune havde besluttet at anke afgørelsen. I kommunen modtages nyheden med stor beklagelse.

"Klagenævnet stopper dermed det byggeri, der skal beskytte hundredevis af borgere", skriver kommunen i en pressemeddelelse.

I sit afslag skriver nævnet blandt andet, at klagen bør have opsættende virkning, når der i projektet inddrages Natura 2000-arealer. Det drejer sig blandt andet om ca. 0,6 ha strandeng, der herefter som udgangspunkt må formodes at gå tabt som naturtype. Nævnet mener også, at fordi arbejdet allerede er i gang, kan det ikke i sig selv medføre, at de ikke kan kræve en opsættelse.

"Der er tale om 6.000 kvadratmeter natur – eller 0,09 procent af det samlede beskyttede areal. Dette skal efter min mening holdes op imod over 500 familiers økonomiske og psykiske usikkerhed. Det kan godt være, at det ikke er dette nævns opgave at foretage sådan en afvejning, men for mig som borgmester giver det her slet ikke nogen mening,” siger Joy Mogensen (Soc.), borgmester i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune har klaget over den midlertidige afgørelse og fremført argument om, at byggeprocessen er så fremskredet, at evt. natur- og miljøaktiver, som byggeriet har medført skader på, allerede er sket. Dermed er der ikke proportionalitet mellem et byggestop ift. de konsekvenser – økonomisk som menneskelige – som et byggestop medfører, mener kommunen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har valgt at fastholde det midlertidige byggestoppe frem til nævnets endelige afgørelse, der er garanteret inden d. 17 juni 2019. Diget, der er klaget over, vil på de fleste strækninger være en jordvold, der bliver 40-70 cm højere, end arealet er i dag, samt en sluse over Værebro Å, der kan lukkes ved stormflodshændelser. Diget vil om få år vokse til med den naturlige vegetation.

Roskilde Kommune lader forstå, at man sammen med digelauget nu er i gang med at vurdere konsekvenserne af det opretholdte byggestop og vil melde tilbage "snarest muligt".

due

Publiceret 18 March 2019 11:49