Et af skiltene ud mod Farumvej, som Jan Gindrup har sat op. Privatfoto.

Et af skiltene ud mod Farumvej, som Jan Gindrup har sat op. Privatfoto.

Borger går nye veje i omstridt mose-sag: I skilte-krig mod kommunen

Tekster med åben kritik af Egedal Kommune er bemærket af flere trafikanter på Farumvej

Af
Finn Due Larsen

Ganløse "På marken bag skiltet til højre for Lundebro har kommunen v. borgmester Karsten Søndergaard på privat, fredet jord i flere år ulovligt deponeret over 1.000 m3 jord fra cykelsti-arbejdet, hvoraf en del er lagt ned i §3 (naturbeskyttet) område, der ligger mellem marken og åen."

Sådan står der på et stort skilt ud mod Farumvej, ved Ganløse, og videre lyder det:

"Den deponerede jord skulle for flere år siden have været planeret af kommunen. Intet er sket, hvorfor jorden blot henligger og blokerer for lodsejeres anvendelse af marken."

Skiltet er blot et af flere, der er blevet sat op af Jan Gindrup, beboer på Farumvej, på hans private grund. På et andet lyder det:

"Her på privat grund oprettede kommunen v. borgmester Karsten Søndergaard en materialeplads. Trods skriftlig aftale om at jorden skulle afleveres som brugbar materiale-jord, er jorden afleveret ødelagt. Ifølge entrepenøren vil det tage mange år før jorden igen er brugbar. Kommunen afviser at genoprette jorden som aftalt."

Hvad skal man som borger ellers gøre?, spørger Jan Gindrup, her ved et af skiltene på Farumvej. Foto: Marianne Dyreborg.

Hvad skal man som borger ellers gøre?, spørger Jan Gindrup, her ved et af skiltene på Farumvej. Foto: Marianne Dyreborg.

Har vakt opsigt

Skiltene har vakt en del opsigt blandt forbipasserende trafikanter, der undrer sig over hvad det handler om.

For trofaste læsere af Lokalavisen Egedal vil sagen dog være velkendt. Vi har i flere gange omtalt Jan Gindrups mellemværende med Egedal Kommune. I oktober 2017 anmeldte han kommunen til politiet, med påstand om ulovligt at have forurenet hans private mose, i forbindelse med anlæggelse af cykelsti langs Farumvej.

I september sidste år rettede Jan Gindrup i byrådets spørgetid igen skarp kritik af kommunen, med en påstand om at man intet havde gjort. Det blev dengang afvist af Sune Schou, direktør for Teknik og Miljø, der blandt andet sagde:

"Vi har løbende givet ham svar, vi har besøgt ham, og han har løbende fået oplysninger om hvad fremdriften er i sagen. Vi har imødekommet ham på flere punkter."

Men nu har sagen altså taget en ny drejning, med skiltene på Farumvej. Jan Gindrup vedstår, at det er et usædvanligt skridt, han tager, men:

"Det er jeg nødt til, for de foretager sig ikke en skid", siger han, og fortsætter:

"De er begyndt at rette forureningen en lille smule op, men ellers sker der ikke noget."

Skiltene ud mod Farumvej har vakt en del opsigt. Privatfoto.

Skiltene ud mod Farumvej har vakt en del opsigt. Privatfoto.

"Sidste udvej"

Han betegner skiltene som "sidste udvej":

"Hvad skal man som borger ellers gøre?".

Spørgsmålet er så, om skiltene overtræder loven, selv om de står på privat grund.,

Af Naturbeskyttelselsovens paragraf 21, stk. 1, fremgår det:

"I det åbne land må der ikke opsættes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Skiltning om servicevejvisning og turistoplysningstavler, der opsættes af myndighederne i henhold til vej- og færdselslovgivningen, anses ikke for opsætning i reklame- og propagandaøjemed."

Men selv om juraen kunne tyde på, at Jan Gindrups skilte ier ulovlige, får det ingen konsekvenser. Egedal Kommune vil som vejmyndighed ikke foretage sig noget, siger borgmester Karsten Søndergaard (V):

"Vi ønsker ikke at være med til at optrappe den sag."

Derudover har han ikke lyst til at kommentere yderligere på skiltene og den åbenlyse kritik af kommunen og ham selv:

"Jeg synes skiltene taler sit eget tydelige sprog, om hvad det er for metoder han benytter sig af."

Forelagt, at skiltene muligvis er ulovlige, siger Jan Gindrup:

"Det tager jeg iskoldt. Man må heller ikke bare fælde træer og udlede spildevand."

Publiceret 19 March 2019 05:50

SENESTE TV