Sagen mellem Jyllinge Vandværk og Jyllinge Grusgrav har kørt siden 2009, men nu er der langt om længe faldet en afgørelse. Arkivfoto

Sagen mellem Jyllinge Vandværk og Jyllinge Grusgrav har kørt siden 2009, men nu er der langt om længe faldet en afgørelse. Arkivfoto

Lokalt vandværk har tabt årelang grusgrav-strid: "I kan jo bare rense grundvandet for nitrat"

Jyllinge Vandværk er forundret over ordlyden hos Miljø- og Fødevareklagenævnet i forbindelse med en sag om dispensation til dumpning af jord i Jyllinge Grusgrav

Af
Kenneth Tanzer

"Det er lidt foruroligende, når Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke tager vores drikkevand mere seriøst."

Erik Hedegaard-Sørensen, formand for Jyllinge Vandværk, er langtfra på bølgelængde med Miljø- og Fødevareklagenævnet efter afgørelsen på en årelang tvist mellem vandværket og ejeren af Jyllinge Grusgrav.

"Det handler faktisk ikke så meget om selve afgørelsen og dommen. Vi må acceptere, at vi har tabt sagen, men vi har svært ved at acceptere den fremgangsmåde og ordlyd, som nævnet anfører i dommens præmisser," siger Erik Hedegaard-Sørensen og henviser til følgende bemærkning fra Miljø- og Fødevareklagenævnet:

"Vi finder anledning til at bemærke, at den omstændighed, at et grundvandsmagasin er nitratpåvirket, ikke i sig selv gør magasinet uegnet til drikkevandsproduktion. Rensning af grundvand for nitrat er muligt såvel teknisk som økonomisk og foregår mange steder i landet."

Erik Hedegaard-Sørensen mener, at kommentaren er mangel på respekt.

"Det er meget muligt, at vi kan rense det, hvis det bliver aktuelt. Det håber vi selvfølgelig ikke på, men det er skuffende, at man på den måde negligerer en forurening og den efterfølgende økonomi i forhold til rensning," siger Erik Hedegaard-Sørensen.

Selve sagen mellem Jyllinge Vandværk og Jyllinge Grusgrav (tidligere Rishøj Grusgrav, red) har rullet siden 2009, hvor Region Sjælland gav dispensation til grusgrav-ejeren, så han kunne modtage 800.000 m3 ren muldjord.

Bekymret for forurening

"Vi valgte at klage over dispensationen, da vi var bekymret for risikoen for forurening af grundvandet i indvindingsoplandet, der omfatter området, hvor grusgraven er beliggende. Det er et område, hvor vi har fem boringer," siger Erik Hedegaard-Sørensen.

Klagen gav pote, for i 2013 valgte Natur- og Miljøklagenævnet at ophæve regionens dispensation - en beslutning, som blev fastholdt tre år senere, men i 2017 valgte Retten i Roskilde at ophæve Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser fra 2013 og 2016.

Derfter blev sagen i slutningen af 2018 hjemvist til fornyet behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor man altså senest har stadfæstet regionens dispensation fra 2009.

"Som sagt, så må vi leve med afgørelsen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Den kan ikke appelleres, men vi vil naturligvis følge med i den fremtidige udvikling. Nævnet mener ikke, at tilførsel af intaktjord indebærer en risiko for forurening af det primære grundvandsmagasin. Ejeren af grusgraven pålægges dog flere påbud, så vores kamp har ikke været forgæves," siger Erik Hedegaard-Sørensen.

Publiceret 19 March 2019 06:12

SENESTE TV