Det er her på Krogholmvei 40-42 i udkanten af Stenløse, at en ejendomsudvikler ønsker at opføre seniorboliger, men projektet møder flere udfordringer.

Det er her på Krogholmvei 40-42 i udkanten af Stenløse, at en ejendomsudvikler ønsker at opføre seniorboliger, men projektet møder flere udfordringer.

24 seniorboliger og 12 parcelhuse ønskes opført i Stenløse: Projektet møder dog flere forhindringer

Egedal Kommune har modtaget en ansøgning om et boligprojekt på Krogholmvej, men området er ikke udlagt til fremtidig byzone i "Kommuneplan 2017"

Af
Kenneth Tanzer

Står det til en ejendomsudvikler, så bliver der etableret et større boligbyggeri på Krogholmvej 40-42 ved Stenløse syd.

Ansøgningen, som Egedal Kommune modtog sidste år fra virksomheden "Den 3. Bolig ApS", byder på et projekt, hvor der efter planen skal opføres 24 seniorboliger som et seniorbofællesskab, 12 parcelhuse samt et fælleshus.

"Vores projekt har taget udgangspunkt i den demografiske udvikling, som også i Egedal Kommune betyder et voksende antal ældre med nye krav og ønsker til deres kommende boligbehov," lyder det fra projektets ansøger.

Om boligbyggeriet i udkanten af Stenløse ender med at blive en realitet, er dog mere end tvivlsomt, for projektområdet ligger i landzone og er ikke udlagt til fremtidig byzone i "kommuneplan 2017".

"Hvis bolig-projektet skal realiseres, vil det derfor kræve at området indarbejdes i kommuneplanen enten via kommuneplantillæg eller i forbindelse med kommuneplanrevisionen i 2021. Derudover skal der efterfølgende udarbejdes en lokalplan, som skal i høring, inden den kan vedtages endeligt," lyder det i et notat fra Egedal Kommune.

På det seneste møde i kommunens Planudvalg blev det dog besluttet, at der i forbindelse med kommuneplansrevisionen skal tages særskilt stilling til om "Krogholmvej 40-42" skal overføres fra landzone til byzone.

Kig nu i kommuneplanen

"Man kan godt sige, at den beslutning holder en dør på klem for projektet, men der er flere forhindringer i det her - blandt andet at området ikke er en del af vores byudviklingsområde i kommuneplanen. Det er positivt, når vi får ansøgninger om byggeprojekter, men hvorfor ser man ikke i vores kommuneplan, hvad der ligger af muligheder. Det har jeg svært ved at forstå," siger planudvalgsformand Ib Sørensen (A), der ikke vil forholde sig til det konkrete projekt.

"Når vi endnu ikke ved, om området kan blive udlagt til byzone, så har jeg svært ved at forholde mig til det. Det er spændende med seniorboliger, og det vil vi meget gerne kigge på - især hvis det ligger rigtigt og har en økonomi, hvor køberne kan være med, men dette projektområde får en vanskelig start, når det ikke er med i vores kommuneplan," siger Ib Sørensen.

Publiceret 22 March 2019 09:26

SENESTE TV