Ehgedal Kommunes borgerrådgiver modtog sidste år langt færre borger-klager end året før. Arkivfoto

Ehgedal Kommunes borgerrådgiver modtog sidste år langt færre borger-klager end året før. Arkivfoto

Egedal Kommunes borgerrådgiver gør status: Antallet af borger-klager er faldet markant

I 2017 modtog Egedal Kommunes borgerrådgiver 83 klager/henvendelser. Sidste år var tallet faldet til 42

Af
Kenneth Tanzer

"Vi har ramt et niveau, som vi synes er acceptabelt."

Sådan sagde Egedals borgmester Karsten Søndergaard (V), da han på det seneste byrådsmøde åbnede sagen om borgerrådgiverens beretning.

Hans tilfredshed er forståelig, for klagerne til kommunens borgerrådgiver er faldet fra 83 henvendelser/klager i 2017 til 42 i 2018.

"Klagerne er næsten halveret, og det er positivt," sagde borgmesteren, som kunne konstatere, at de 42 henvendelser/klager udløste seks undersøgelser, hvoraf blot to af sagerne udløste kritik - én af udtalelserne vedrører både Jobcenteret, Center for Borgerservice og Center for Social Service.

Kommunens borgerrådgiver, som byrådet oprettede i 2011 for at behandle henvendelser over den formelle sagsbehandling i et kommunalt center, havde i 2013 hele 112 henvendelser. Året efter faldt tallet til 71, og i 2015 var man nede på 52 henvendelser. De senere år er tallet dog steget igen, inden sidste års fald.

De fleste klager/henvendelser omhandler Jobcenteret, der topper med tyve af slagsen. Derefter følger Center for Borgerservice og Center for Social Service med henholdsvis ni og otte klager.

"Årsagen til det faldende antal klager skyldes blandt andet, at borgerrådgiveren i højere grad screener henvendelserne for at vurdere, om en henvendelse kan klares over en opringning fra fagcenteret direkte til borgeren. Borgerrådgiveren har det indtryk, at årsagen er mere udførlige besparelser fra centrene på sagsbehandlingsklagerne," lyder det fra forvaltningen i Egedal Kommune.

Vigtigt for borgerne

På byrådsmødet blev beretningen taget til efterretning, men ikke uden en politisk debat. Niels Lindhardt Johansen (C) mente ikke, at antallet af henvendelser fremgik tydeligt nok i beretningen, mens Rikke Mortensen (B) og Helle Anna Elisabeth Nielsen (B) stillede spørgsmålstegn ved borgerrådgiverens værdi.

Der var dog også de byrådsmedlemmer, som bakkede op om Borgerrådgiveren.

"Det er en god mulighed for borgerne, at de kan få svar på de ting, som de måtte være i tvivl om," sagde Bendt Tranekjær Rasmussen (I), inden Charlotte Haagendrup (C) tog ordet.

"For borgerne er det vigtigt, at vi har en borgerrådgiver som klage-mulighed. Den har vi brug for og skal tilbyde vores borgere, men når det er sagt, så er faldet af klager positivt. Det er dejligt, at det går den rigtige vej," sagde Charlotte Haagendrup.

Publiceret 14 May 2019 06:04

SENESTE TV